A A Lettergrootte

Aanmelden ALV 17 juni 2020

Beste leden,

Namens het VSOP-bestuur nodig ik u van harte uit deel te nemen aan de Algemene Ledenvergadering van 17 juni a.s., aanvang 19.30 uur. Het zal u niet verbazen dat dit een video-vergadering betreft. Wij zullen u vooraf zo goed mogelijk instrueren om dit in goede banen te leiden.   

Inschrijven 

De drie belangrijkste agendapunten zullen zijn:

  • Financiële Jaarstukken VSOP 2019
  • Lidmaatschapsaanvragen van zes kandidaat-lidorganisaties
  • Laatste consultatieronde Statutenwijziging VSOP (na advisering notaris)

We zijn blij u op deze manier weer te kunnen ‘ontmoeten’. De agenda zullen we zo kort mogelijk houden en beperken tot de belangrijkste verenigingszaken. Echter, ik attendeer u graag op het tweede bericht hieronder voor de mogelijkheid ook over beleidsmatige, inhoudelijk thema’s van gedachten te wisselen.

In de week van 1 juni zullen we u de volledige agenda, bijlagen en nadere instructies toesturen.

Met vriendelijke groet, mede namens het bestuur,

Cor Oosterwijk
directeur

>Aanmelden ALV

Print