A A Lettergrootte

Patiëntenparticipatie - vanzelfsprekend, maar niet vrijblijvend!

13-03-2020 t/m 13-03-2020 Nieuwspoort, Den Haag

Bruggink Communicatie Support organiseert in samenwerking met de VSOP een middagbijeenkomst over: "Patientenparticipatie: vanzelfsprekend maar niet vrijblijvend"

"De patiënt centraal!”. Voor iedere partij in de zorg is dit inmiddels het mantra waar vervolgens een eigen invulling aan wordt gegeven. Zo gaat ook het ministerie van VWS steeds vaker uit van professionele patiënten participatie in zorg en onderzoek. En terecht!

Echter, het toenemende beroep op patiëntenorganisaties laat diezelfde overheid niet vergezeld gaan van de bijbehorende investeringen in de patiënten sector. Een onhoudbare situatie! Dit vraagt dan ook om een wettelijke verankering van de positie van patiëntenorganisaties in het zorgstelsel, naast zorgaanbieders en zorgverzekeraars, waarin mandaat en verantwoordelijkheden worden geregeld.  Er moet een eind komen aan de vanzelfsprekendheid en vrijblijvendheid waarmee een beroep wordt gedaan op de onmisbare inbreng van het patiënten perspectief zonder toereikende financiering van die inzet en zonder garanties voor de implementatie van de uitkomsten.   
Drie sprekers geven hun prikkelende mening over de vraag hoe de positie van patiëntenorganisaties in het zorgstelsel wettelijk verankerd zou moeten worden.
Met medewerking van:

Mw. Jacquelien Noordhoek, directeur Cystic Fibrosis Stichting
Mw. M.D.B. (Marie Helene) Schutjens, juriste gespecialiseerd in farmacie en gezondheidszorg 
Mw. Lilian Ploumen, PVDA Tweede Kamer woordvoerder, lid commissie VWS

De middag zal worden voorgezeten door mw. Drs. Jacobine Geel, voorzitter van GGZ Nederland.
Na deze drie inleidingen zal er ruimte zijn voor discussie en de inrichting van een stappenplan voor verankering van de positie van patiëntenorganisaties.

Voor deze discussie worden vertegenwoordigers uitgenodigd van een groot aantal patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars, industrie, de politiek en overheid en overige belanghebbenden in de gezondheidszorg. Wij verwachten ruim 120 belangstellenden. Deelname is voor alle belangstellenden kosteloos, het aantal plaatsen echter nog maar beperkt!

Meer informatie via Bruggink Communicatie Support

Datum: 13 maart 2020.
Lokatie: Nieuwspoort Den Haag
Aanvang: 14.00 uur
Afsluiting: 17.00 uur
‚Äč
De bijeenkomst is geïnspireerd op het meest recente boek van
Cees Smit en Annemarie de Knecht-van Eekelen (VSOP) met als titel: De zorg onze zorg.

>>>Patiëntenparticipatie - vanzelfsprekend, maar n...

Print