A A Lettergrootte

Platformbijeenkomst Kwaliteitsstandaarden

16-11-2017 PGOsupport, Daltonlaan 600, Utrecht

Donderdagavond 16 november 2017 organiseert de VSOP de jaarlijkse Platformbijeenkomst Kwaliteitsstandaarden voor zeldzame aandoeningen. Het thema is: ‘Een zorgknelpunt! En nu?’ De bijeenkomst is bedoeld voor patiëntenorganisaties die met de VSOP werk(t)en aan (een module van) een kwaliteitsstandaard. Ook hierin geïnteresseerde patiëntenorganisaties zijn van harte welkom.

We gaan er vaak vanuit dat een kwaliteitsstandaard het beste middel is om de meeste zorgknelpunten op te lossen die we vinden bij een knelpuntenanalyse. Op 16 november staan we stil bij de vraag of dit ook echt zo is. Zijn er nog andere kennisinstrumenten? Welke zijn dit en voor welke knelpunten kunnen ze een uitkomst bieden?

Tijdens deze avond vertelt dr. Dunja Dreesens van het Kennisinstituut Medisch Specialisten meer over de alternatieven. We kijken ook naar enkele ervaringen en hoe deze met verschillende instrumenten zijn aangepakt. De bijeenkomst is bij PGOsupport in Utrecht en start om 19.00 uur. Aanmelden kan via Ilze Roelofs.

KWALITEITSSTANDAARDEN

>>>Platformbijeenkomst Kwaliteitsstandaarden

Print