A A Lettergrootte

ALV 10 november 2021

Op deze pagina vindt u stukken voor de Algemene Ledenvergadering van 10 november 2021

DE AGENDA

De bijlagen:
4. Verslag ALV 10 juni en verslag ALV 28 juni
5. Statuten Turner Contact
5a1 Stichting Huidlymfoom: aanvraag en statuten
5a2 Patiëntenvereniging Acute Porfyrie: aanvraag en statuten
5a3 Vereniging Angelman Syndroom Nederland: aanvraag en statuten
5a4 Stichtng LMNA Cardiac: aanvraag en statuten
5a5 Kabuki Stichting: aanvraag en statuten
6. Begroting 2022
7. Voorstel contributieregeling 2022
8. VSOP meerjarenbeleidsplan en Visiedocument NZCA 2030
Bijlage: Uitkomsten Survey Nationale Strategie Zeldzame aandoeningen

Meldt u zich svp aan via dit aanmeldformulier
NB: mocht u digitaal via ZOOM aanwezig willen zijn, geeft u dat dan s.v.p. aan in het opmerkingenveld.
De ZOOM link vindt u bovenaan de agenda.

>>ALV 10 november 2021

Print