A A Lettergrootte

Berichten / oproepen van externen

Medische Producten: Nieuw en Nodig; twee nieuwe subsidierondes voor patiëntgedreven onderzoek


Binnen het programma Medische Producten: Nieuw en Nodig (MPNN) zijn er twee nieuwe subsidierondes open gegaan die draaien om patiëntparticipatie.

Medische Inspirator prijs

De eerste subsidieronde is de Medische Inspirator prijs. Deze prijs wordt al enige jaren georganiseerd, en draait om de meest inspirerende duurzame samenwerking tussen patiënt(organisatie) en onderzoeker. Na indiening beoordeelt een onafhankelijke jury alle aanvragen en nomineren zij drie projecten met de meest inspirerende samenwerking. Deze drie groepen krijgen vervolgens de mogelijkheid om een professionele promotievideo van hun onderzoeksvoorstel te maken. Deze video wordt tijdens een campagneperiode van een maand ingezet en in deze campagneperiode wordt door middel van publieksstemmen bepaald wie de eerste, tweede en derde prijs wint (respectievelijk €100k, €75k en €50k). Deadline voor het indienen van de aanvraag is 16 april 2019.
Wilt u meer informatie over de Medische Inspirator prijs of wilt u indienen?

Bekijk de voorwaarden in de subsidieoproep van de Medische Inspirator prijs.

Workshops

De tweede subsidiemogelijkheid is een aanvraag voor een workshop. Het doel van de workshops binnen het programma MPNN is dat er onderzoek gedaan moet worden naar de onderzoeksvragen van patiënten. Ondanks dat er steeds meer patiëntgedreven onderzoeksagenda’s beschikbaar komen zijn er ook veel typische patiëntonderwerpen die niet onderzocht worden. Daarom biedt ZonMw een subsidie aanvraagmogelijkheid aan waarin onderzoekers met patiënten/eindgebruikers en andere relevante stakeholders gefaciliteerd worden om in een paar dagen deze onderwerpen uit te diepen en een plan te maken om ze op de wetenschappelijke onderzoekagenda te krijgen. Zodat er uiteindelijk daadwerkelijk onderzoek gedaan wordt vanuit de patiëntbehoefte. Per jaar zijn er twee indieningsmomenten. De eerste dit jaar sluit op 23 april en de tweede mogelijkheid zal in september sluiten.
Wilt u meer informatie over de workshops of wilt u indienen? Bekijk de voorwaarden in de subsidieoproep van de Workshops.

>>Berichten / oproepen van externen

Print