A A Lettergrootte

Berichten / oproepen van externen

Onderzoek - Wat (toekomstige) ouders willen

De Vereniging van Ouders van Couveusekinderen vraagt u om mee te doen aan het onderzoek ‘Wat (toekomstige) Ouders Willen 2’. Dit onderzoek gaat over de wensen en behoeften tijdens de zwangerschap, rondom geboorte en bij mogelijke ziekenhuisopname. 

De vragenlijst is bedoeld voor ouders die een kind verwachten, een kind gekregen hebben en mensen die een zwangerschap overwegen. De vragen in de vragenlijst gaan over begeleiding en zorg tijdens de zwangerschap, bij opname in het ziekenhuis, de voorbereiding op ontslag en wanneer u weer thuis bent. 

Het duurt ongeveer 25 minuten om de vragenlijst in te vullen. De vragenlijst start als u op de onderstaande link klikt.
 
Start de vragenlijst 

De informatie wordt gebruikt om, naast wat bekend is uit onderzoek en praktijk, in het 2e kwartaal 2019 de vernieuwde criteria set in de praktijk te gaan gebruiken. Hierdoor is het mogelijk voor ziekenhuizen om de zorg en begeleiding meer aan te sluiten op de wensen van (toekomstige) ouders.

Wij danken u hartelijk voor de tijd die u wilt nemen om de vragenlijst in te vullen. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Jacobien Wagemaker, Programmacoördinator Neokeurmerk, 0644640524 
 


Voorlichtingsfilms NVZA bereiden voor op ziekenhuisopname

De Nederlandse Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA) maakte een serie voorlichtingsfilms over ziekenhuisbezoek en -opname. Met deze films wil de NVZA patiënten beter informeren over medicatie rondom ziekenhuisbezoek en -opname en de rol van de ziekenhuisapotheker hierbij. Zo hopen ze bij te kunnen dragen aan het vergroten van kennis en vertrouwen van patiënten op het gebied van medicijngebruik. 

De hele serie is te vinden op Youtube.


 

>>Berichten / oproepen van externen

Print