A A Lettergrootte

Berichten / oproepen van externen

Bijdragen aan agenda van de anesthesiologen

De Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) roept patiëntenorganisaties op bij te dragen aan het bepalen van de belangrijkste onderwerpen voor de gezamenlijke doelmatigheidsagenda. Daarmee wil de NVA inventariseren waar in de dagelijkse praktijk van de anesthesioloog een gebrek is aan wetenschappelijke onderbouwing (kennishiaten) van de effecten van de verschillende interventies of behandelingen maar ook over de kosten hiervan. Met als uiteindelijk doel gezondheidswinst voor de patiënt en meer doelmatige zorg.

Meer informatie staat in de brief NVA van de NVA. Kennishiaten kunt u weergeven in bijgaand invulformulier NVA. Deze mogen zowel betrekking hebben op innovatieve vraagstukken als op zorgevaluatie (klinisch evaluatieonderzoek naar de effectiviteit van bestaande zorg). Het verzoek is het invulformulier vóór 8 mei 2017 te retourneren (zie brief voor contactgegevens). Voor vragen kunt u contact opnemen met Anique ten Brinke: a.tenbrinke@patientenfederatie.nl.


Op Koers Online

Op Koers Online is een online groepscursus (chat) voor jongeren (12-18 jaar) met een chronische ziekte en ouders van kinderen en jongeren (0-18 jaar). Voor alle chronische aandoeningen, maar soms juist voor de zeldzame, geldt dat Op Koers Online een laagdrempelige manier is om in contact te komen met anderen met een chronische ziekte en over ervaringen te praten. Belangrijk: de jongeren- en oudercursus staan los van elkaar. Jongeren en ouders kunnen zich dus afzonderlijk van elkaar aanmelden!

Heb je vragen? Of wil je je aanmelden? Kijk op Op Koers Online. Of stuur een mailtje met je naam en telefoonnummer naar opkoers@amc.nl, wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op. Of bel Miriam Douma (psycholoog-onderzoeker) 020-5666443.


Online vragenlijst over geboortezorg

Patiëntenfederatie Nederland is op zoek naar zwangere vrouwen en moeders die maximaal 3 jaar geleden bevallen zijn van hun kindje en zijn benieuwd naar hun ervaringen met de geboortezorg!
 
Patiëntenfederatie Nederland maakt zich sterk voor betere zorg. Daarbij zetten zij zich ook in voor een betere geboortezorg (de zorg die verloskundigen, kraamverzorgenden en gynaecologen leveren).

Bent u zwanger of moeder van een kindje dat maximaal 3 jaar geleden geboren is? Dan bent u van harte uitgenodigd de vragenlijst ''Ervaringen met de geboortezorg'' in te vullen, met als doel de geboortezorg verder te verbeteren. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10-15 minuten.


Recht op goede informatie voor patiënten

Patiënten hebben recht op goede informatie. NPCF en de Federatie Medisch Specialisten zijn daarom een campagne gestart om patiënten aan te moedigen drie simpele vragen aan hun arts te stellen. De campagne is overgewaaid uit Australië en Engeland en een pilot in het Radboudumc in Nijmegen wijst uit dat het een positief effect heeft. Patiënten durven sneller vragen te stellen en artsen merken dat zij beter informatie op maat te kunnen geven. De gesprekken duren er niet langer door. Voor meer informatie: www.3goedevragen.nl.

>>Berichten / oproepen van externen

Print