A A Lettergrootte

Kennisagenda MDL

De wetenschappelijke Nederlandse Vereniging van Maar-Darm-Leverartsen is gestart met het herzien van de kennisagenda voor Maag-Darm-Leverziekten. Het werkterrein van de maag-darm-leverarts (MDL-arts) loopt uiteen van aandoeningen als diarree en verstoppingen, tot hepatitis en levercirrose; van slikklachten tot alvleesklierkanker; van overgewicht en anorexia nervosa tot chronische darmontstekingen als de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa.
 
Een kennisagenda bevat een lijst met onderzoeksvragen over de effectiviteit van bestaande zorg (kennishiaten). Het doel is om deze kennishiaten te onderzoeken en de effectiviteit en gezondheidswinst voor de patiënt te bepalen zodat de kwaliteit van zorg hoger wordt.
 
Om de kennisagenda op te stellen vraagt de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen aan alle betrokken partijen om kennisvragen aan te leveren. Betrokken partijen zijn onder andere medisch specialisten, patiënten en zorgverzekeraars. Het doel is om zo tot een breed gedragen kennisagenda te komen. 
           
In de bijlagen hieronder vindt u meer informatie over zorgevaluatie, het proces rondom de opzet van een kennisagenda en wat uw rol daarbij kan zijn.

Planning kennisagenda Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen

Op dit moment worden de kennisvragen binnen het vakgebied bij alle partijen opgehaald. U krijgt tot maandag 24 januari 2022 de tijd om de kennishiaten via het bijgevoegde formulier in te dienen. Hierna volgt een bijeenkomst waarin de binnengekomen vragen worden besproken en geprioriteerd. U kunt hieraan deelnemen. U wordt over de precieze datum geïnformeerd. Voor uw deelname kunt u een vergoeding krijgen van maximaal 500 euro. Hiervoor dient u wel aanwezig te zijn bij de prioriteringsbijeenkomst.

Voor vragen kunt u contact opnemen met t.jonkergouw@patientenfederatie.nl

Bijlagen

>>kennisagenda MDL

Print