A A Lettergrootte

Kennisagenda NVALT

De wetenschappelijke Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) is gestart met het herzien van de kennisagenda voor Longziekten en Tuberculose. 

Een kennisagenda bevat een lijst met onderzoeksvragen over de effectiviteit van bestaande zorg (kennishiaten). Het doel is om deze kennishiaten te onderzoeken en de effectiviteit en gezondheidswinst voor de patiënt te bepalen zodat de kwaliteit van zorg hoger wordt.
            
In de bijlagen hieronder vindt u meer informatie over zorgevaluatie, het proces rondom de opzet van een kennisagenda en wat uw rol daarbij kan zijn.

Om de kennisagenda op te stellen vraagt de NVALT aan alle betrokken partijen om kennisvragen aan te leveren. Betrokken partijen zijn onder andere medisch specialisten, patiënten en zorgverzekeraars. Het doel is om zo tot een breed gedragen kennisagenda te komen. Uw bijdrage is hierbij zeer belangrijk omdat u kunt aangeven waar patiënten tijdens het zorgtraject van dit specialisme tegenaan lopen.           

Huidige kennisagenda NVALT

Aangezien het hier een herziening van de kennisagenda voor Longziekten en Tuberculose betreft, is het relevant om te weten welke onderzoeksvragen er op de huidige kennisagenda (‘de Eerste Agenda’) staan en hoe het met het onderzoek staat. Een overzicht daarvan vindt u in de bijlage. (Overzicht svz kennishiaten eerste Agenda Zorgevaluatie NVALT.pdf. Deze kennishiaten zijn in 2018 vastgesteld).

Mocht u geïnteresseerd zijn in andere kennisagenda’s, dan kunt u deze vinden op de pagina Kennisagenda’s van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten.

Planning kennisagenda NVALT

Op dit moment worden de kennisvragen binnen het vakgebied bij alle partijen opgehaald. U krijgt tot 4 juni de tijd om de kennishiaten via het bijgevoegde formulier (Inventarisatie kennishiaten Tweede Agenda Zorgevaluatie NVALT PFN) in te dienen. De Patiëntenfederatie bundelt de door u genoemde kennishiaten en sturen deze naar de NVALT.

Hierna volgt een bijeenkomst waarin de binnengekomen vragen worden besproken en geprioriteerd. U kunt hieraan deelnemen. U wordt over de precieze datum geïnformeerd. Voor uw deelname kunt u een vergoeding krijgen van maximaal 500 euro. Hiervoor dient u wel aanwezig te zijn bij de prioriteringsbijeenkomst.

Stuur uw kennisvragen voor 4 juni naar kennisagendas@patientenfederatie.nl

Als u vragen heeft over zorgevaluatie, de NVALT, wat een kennisagenda precies is of hoe u input aan kunt leveren, neem dan contact met op met de Patientenfederatie Nederland via kennisagendas@patientenfederatie.nl

Bijlagen

 

>>kennisagenda Longziekten en Tuberculose

Print