A A Lettergrootte

Kennisagenda revalidatiegeneeskunde

De wetenschappelijke Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen is gestart met het herzien van de kennisagenda voor Revalidatiegeneeskunde. 

Een kennisagenda bevat een lijst met onderzoeksvragen over de effectiviteit van bestaande zorg (kennishiaten). Het doel is om deze kennishiaten te onderzoeken en de effectiviteit en gezondheidswinst voor de patiënt te bepalen zodat de kwaliteit van zorg hoger wordt.
 
Om de kennisagenda op te stellen vraagt de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen aan alle betrokken partijen om kennisvragen aan te leveren. Betrokken partijen zijn onder andere medisch specialisten, patiënten en zorgverzekeraars. Het doel is om zo tot een breed gedragen kennisagenda te komen. 
           
In de bijlagen hieronder vindt u meer informatie over zorgevaluatie, het proces rondom de opzet van een kennisagenda en wat uw rol daarbij kan zijn. Om de kennisagenda op te stellen vraagt de VRA aan alle betrokken partijen om kennisvragen aan te leveren. Betrokken partijen zijn onder andere medisch specialisten, patiënten en zorgverzekeraars. Het doel is om zo tot een breed gedragen kennisagenda te komen. Uw bijdrage is hierbij zeer belangrijk omdat u kunt aangeven waar patiënten tijdens het zorgtraject van dit specialisme tegenaan lopen.           

Huidige kennisagenda VRA

Aangezien het hier een herziening van de kennisagenda voor Revalidatiegeneeskunde betreft, is het relevant om te weten welke onderzoeksvragen er op de huidige kennisagenda staan en hoe het met het onderzoek staat.
Onderstaand vindt u de huidige kennisagenda uit 2017 (Kennisagenda Revalidatiegeneeskunde) en de bijlage, waarin alle kennishiaten staan genoemd en ook staat aangegeven welke onderwerpen destijds door patiëntenorganisaties zijn genoemd (Bijlage_kennishiaten per deelgebied met toelichting). Overigens hoeft het feit dat het hiaat vorige keer al is aangeleverd, geen reden te zijn om het dit keer niet aan te leveren.

Er zijn de afgelopen jaren onderzoeksvoorstellen ingediend op de verschillende onderwerpen, zie bijlage met het overzicht van de hiaten, ingediende en gehonoreerde subsidieaanvragen (Overzicht kennishiaten_aanvragen en honorering 2020 (1)).

Mocht u geïnteresseerd zijn in andere kennisagenda’s, dan kunt u deze vinden op de pagina Kennisagenda’s van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten.

Planning kennisagenda VRA

Op dit moment worden de kennisvragen binnen het vakgebied bij alle partijen opgehaald. U krijgt tot 4 juni de tijd om de kennishiaten via het bijgevoegde formulier (Invulformulier Patiënteninbreng kennishiaten Revalidatiegeneeskunde) in te dienen. Hierna volgt een bijeenkomst waarin de binnengekomen vragen worden besproken en geprioriteerd. U kunt hieraan deelnemen. U wordt over de precieze datum geïnformeerd. Voor uw deelname kunt u een vergoeding krijgen van maximaal 500 euro. Hiervoor dient u wel aanwezig te zijn bij de prioriteringsbijeenkomst.

Stuur uw kennisvragen voor 4 juni naar kennisagendas@patientenfederatie.nl

Als u vragen heeft over zorgevaluatie, de VRA, wat een kennisagenda precies is of hoe u input aan kunt leveren, neem dan contact met op met de Patientenfederatie Nederland: kennisagendas@patientenfederatie.nl

Bijlagen

>>kennisagenda revalidatiegeneeskunde

Print