A A Lettergrootte

Kennisagenda anesthesiologie

Een korte toelichting

De NVA gaat haar kennisagenda herzien. Een kennisagenda bevat een lijst met onderzoeksvragen over de effectiviteit van bestaande zorg (kennishiaten). Het doel is om deze kennishiaten te onderzoeken en de effectiviteit en gezondheidswinst voor de patiënt te bepalen zodat de kwaliteit van zorg hoger wordt.

Om de kennisagenda op te stellen vraagt de NVA aan alle betrokken partijen om kennisvragen aan te leveren. Betrokken partijen zijn onder andere medisch specialisten, patiënten en zorgverzekeraars. Het doel is om zo tot een breed gedragen kennisagenda te komen. Uw bijdrage is hierbij zeer belangrijk omdat u kunt aangeven waar patiënten tijdens het zorgtraject van dit specialisme tegenaan lopen.    

Huidige kennisagenda NVA

Gezien het hier een herziening van de kennisagenda voor anesthesiologie betreft, is het relevant om te weten welke onderzoeksvragen er op de huidige kennisagenda staan. Een overzicht daarvan kunt u hier vinden.

Mocht u geïnteresseerd zijn in andere kennisagenda’s, dan kunt u deze vinden op de pagina Kennisagenda’s van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten.

Deelgebieden kennisagenda

De kennisagenda voor anesthesiologie wordt opgesteld met aandacht voor verschillende deelgebieden. In de bijlage vindt u een omschrijving van de deelgebieden waar uw achterban vooral mee te maken heeft en waarvoor u dus kennishiaten kunt aanleveren.

 • Perioperatief:
  • Obstetrische anesthesiologie
  • Cardio-anesthesiologie
  • Neuro-anesthesiologie
  • Kinder-anesthesiologie
 • Urgentiegeneeskunde
 • Pijn- en palliatieve geneeskunde
 • Intensive Care

Planning kennisagenda NVA

Op dit moment worden de kennisvragen binnen het vakgebied bij alle partijen opgehaald. U krijgt tot 21 januari 2022 de tijd om de kennishiaten via het bijgevoegde formulier in te dienen. Hierna volgt een bijeenkomst waarin de binnengekomen vragen worden besproken en geprioriteerd. U kunt hieraan deelnemen. U wordt over de precieze datum geïnformeerd. Voor uw deelname kunt u een vergoeding krijgen van maximaal 500 euro. Hiervoor dient u wel aanwezig te zijn bij de prioriteringsbijeenkomst.

Bijlagen:

 

 

>>kennisagenda anesthesiologie

Print