A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Nieuwe kansen voor (kandidaat) expertisecentra

31-12-2017

De nieuwe toetsingsronde voor de erkenning van (kandidaat) expertisecentra is gestart. In deze toetsingsronde (Tranche F 2017/2018) hebben ongeveer 120 (kandidaat) expertisecentra zich aangemeld. Het gaat hierbij om nieuwe (kandidaat) expertisecentra, uitbreiding van bestaande expertisecentra en eerder niet-erkende centra die mogelijk nu wel aan de criteria voldoen. 

Ongeveer 125 patiëntenorganisaties zijn in week 47 door de VSOP benaderd om een oordeel te geven over de deelnemende (kandidaat) expertisecentra. Deze patiëntenorganisaties hebben ruim zeven weken de tijd om de vragenlijsten in te vullen en hun oordeel te geven. Desgewenst kunnen zij gebruik maken van een achterbanraadpleging. De input vanuit patiënten- en medisch-wetenschappelijk perspectief vormt de basis voor de beoordeling door de beoordelingscommissie. De beoordelingscommissie adviseert het NFU-bestuur en zij adviseert uiteindelijk de minister van VWS over de erkenning van de (kandidaat) expertisecentra.

Expertisecentra zijn nodig om de zorg en behandeling voor patiënten met een zeldzame ziekte te verbeteren en sneller een diagnose te kunnen stellen. Een expertisecentrum heeft kennis en deskundigheid op het gebied van zeldzame aandoeningen, ontwikkelt protocollen en richtlijnen, coördineert onderzoek en zorgt voor een adequate verwijzing van patiënten binnen en buiten Nederland. De erkenning van expertisecentra is gebaseerd op onder andere Europese criteria. Nationaal erkende expertisecentra kunnen onderdeel worden van een European Reference Network (ERN).

Meer informatie over de toetsing van (kandidaat) expertisecentra is te vinden op onze website. Vragen hierover kunnen gesteld worden via expertisecentra@vsop.nl.

>>Nieuwe kansen voor (kandidaat) expertisecentra

Print