A A Lettergrootte

ALV 10 juni 2021

Op 10 juni a.s vindt een Algemene Ledenvergadering plaats.

Algemene Ledenvergadering VSOP
Donderdag 10 juni 2021, aanvang 19.30 uur,

Videovergadering, inloggen vanaf 19.15 uur

Agenda

 1. Vaststellen agenda
 2. Korte voorstelronde i.c.m. eventuele mededelingen
 3. Verslag ALV 12 november en 3 december 2020, ter vaststelling (bijlagen)
 4. Mededelingen VSOP-bestuur: dhr. A. de Wijer ‒ Samenstelling bestuur
  ‒ Stemming nieuwe bestuursleden: mw. M. Ch. A. Smilde en mw. K. Lustermans-Bakker (zie verslag ALV 12 november 2020)
 5. Lidmaatschapsaanvragen (bijlagen)
  a. Introductie van en door de kandidaat-leden:
  ‒ Stichting Steun 22Q11
  ‒ Stichting Orthostatische Tremor
  ‒ TAPS-support
  ‒ XLH Vereniging Nederland
  ‒ Vasa Previa Stichting
  b. Stemming over de gezamenlijke lidmaatschapsaanvragen
 6. Financiën a. Concept Financiële Jaarstukken 2020 (bijlage)
  ‒ Toelichting Jaarrekening: dhr. J. Baars
  ‒ Toelichting financieel perspectief: dhr. J. Baars
  ‒ Toelichting Bestuursverslag: dhr. C. Oosterwijk
 7. Mededelingen bureau: dhr. C. Oosterwijk
 8. Extra ALV 28 juni 2021 & datumvoorstel najaars-ALV: 10 november 2021 
 9. Rondvraag en sluiting

Bijlagen

‒ Verslag ALV 12 november / Verslag ALV 3 december 2020
‒ Concept Financiële Jaarstukken 2020
‒ Lidmaatschapsaanvragen

U kunt zich hier inschrijven

>ALV 10 juni

Print