A A Lettergrootte

Awareness, vergroten bewustzijn en alertheid 

Om op het terrein van de zeldzame aandoeningen bij te dragen aan zichtbaarheid, bekendheid en alertheid richt de VSOP zich zowel op de samenleving als partijen in de zorg. Door middel van events (zoals de zeldzameziektendag), publicaties en publiciteit draagt de VSOP bij aan meer bewustwording in de samenleving. 

Medische zorgverleners dienen beter bekend te zijn met zeldzame aandoeningen. Dit met het oog op vroegsignalersing, juiste begeleiding, behandeling en doorverwijzing. Diverse activiteiten van de VSOP op het gebeud van deskundigheidsbevorderingen, zoals lezingen, onderwijs, e-learnings en publicaties in vakbladen dragen daar aan bij. 

Lees over onze e-learnings voor huisartsen en kinder- en jeugdartsen.

Via diverse websites, ieder met een eigen doel en signatuur, draagt de VSOP bij aan de bekendheid van zeldzame aandoeningen en helpt zij patiënten en professionals aan informatie. 

Bekijk onze websites

>Awareness

Print