A A Lettergrootte

Belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding 

Ook patiënten met zeldzame en genetische aandoeningen verdienen een goede kwaliteit van leven. Om dat te bereiken, is VSOP actief op invloedrijke niveaus om de belangen van deze mensen te behartigen en beleid ten positieve te beïnvoeden. De VSOP doet dat o.a. door:

  • ervoor te zorgen dat patiënten tijdig op de hoogte zijn en betrokken worden bij initiatieven op terrein van zorg, onderzoek en beleid;
  • patiëntenbelangen te vertegenwoordigen in (inter)nationale commissies en werkgroepen en zo agendasettend en proactief te zijn;
  • patiëntenorganisaties te helpen om hun eigen invloed uit te oefenen;
  • knelpunten van mensen met zeldzame en genetische aandoeningen te monitoren;
  • actief bij te dragen aan de implementatie van het Nationale Plan Zeldzame Ziekten 
  • te investeren in de relatie met zorgverzekeraars. 

Lees meer over onze doelstellingen rond belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding in ons beleidsplan.

>Belangenbehartiging

Print