A A Lettergrootte

Kwaliteit van zorg

Voorwaarden voor een goede kwaliteit van zorg vanuit het patiëntenpersepectief zijn: een gelijkwaardige patiënteninbreng in het formuleren, monitoren en evalueren van de kwaliteit van zorg en zorg op maat. 

De VSOP stimuleert het 'Samen Beslissen' tussen zorgverlener en patiënt om de zorg beter af te stemmen op alles wat voor de kwaliteit van het leven van de patiënt en zijn naasten van belang is. Lees meer over het project 'Samen Beslissen.

De VSOP verbetert de kwaliteit van zorg door voor alle (clusters van) zeldzame aandoeningen vanuit het patiëntenperspectief professionele instrumentaria te ontwikkelen en/of patiëntenorganisaties daarbij te ondersteunen. Kijk voor meer informatie op onze site kwaliteitvoorzeldzaam.nl of zoek kwaliteitsdocumenten op zichtopzeldzaam.nl

De VSOP besteedt extra aandacht aan de kwaliteit van medische zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen en syndromen. Lees meer over het project Drieluik Syndromen

Daarnaast zal ook een betere organisatie van zorg de kwaliteit van zorg ten goede komen. De VSOP onderschrijft het belang dat het Slotadvies Afstemmingsoverleg Zeldzame Ziekten hecht aan de samenwerking tussen expertisecentra en patientenorganisaties. De VSOP levert de patienteninbreng in in de toetsing en ministriele aanwijzing van expertisecentra. Lees meer over expertisecentra.  

>Kwaliteit van zorg

Print