Huisartsenbrochure Pulmonale Hypertensie

Pulmonale Hypertensie Verantwoording Deze brochure is tot stand gekomen door een samenwerkingsverband tussen de Stichting Pulmonale Hypertensie , de Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties ( VSOP ) en het Nederlands Huisartsen Genootschap ( NHG ) . Deze brochure maakt deel uit van een reeks huisartsenbrochures die te downloaden/raadplegen is via www.nhg.org/thema/zeldzame-ziekten en de VSOP-websites www.vsop.nl en www.zichtopzeldzaam.nl/documenten . Stichting Pulmonale Hypertensie De Stichting Pulmonale Hypertensie biedt hulp met het (leren) omgaan met PH. Zij organiseert lotgenotenbijeenkomsten en biedt veel informatiemateriaal. Ook is er een maatschappelijk werker beschikbaar. De Stichting Pulmonale Hypertensie stimuleert wetenschappelijk onderzoek en werkt nauw samen met specialisten in expertisecentra. Ook zoekt zij de samenwerking met andere patiënten- organisaties en draagt zij bij aan wetenschappelijk onderzoek. Stichting Pulmonale Hypertensie Postbus 3071 1801 GB Alkmaar Telefoon: 072 792 07 81 Email: info@stichtingpulmonalehypertensie.nl www.stichtingpulmonalehypertensie.nl Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP) Binnen de VSOP werken ongeveer 70 patiëntenorganisaties - voor aandoeningen met een zeldzaam, erfelijk of aangeboren karakter - samen aan betere zorg en preventie voor deze aandoeningen door onder andere stimulering van genetisch en biomedisch onderzoek en bezinning op erfelijkheidsvraagstukken. VSOP Koninginnelaan 23 3762 DA SOEST Telefoon: 035 603 40 40 E-mail: vsop@vsop.nl www.vsop.nl Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) Het Nederlands Huisartsen Genootschap is de weten- schappelijke vereniging van huisartsen. Het NHG heeft als doel het bevorderen van een wetenschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening door de huisarts. Door vertaling van wetenschap naar huisartsenpraktijk draagt het NHG bij aan professionalisering van de beroepsgroep. Kernactiviteiten van het NHG zijn het ontwikkelen van NHG-Standaarden en andere richtlijnen, scholing en het ontwikkelen van producten om de huisarts te ondersteunen in zijn praktijk, zoals patiëntenvoorlichting ( www.thuisarts.nl ) . Nederlands Huisartsen Genootschap Postbus 3231 3502 GE UTRECHT Telefoon: 088 506 55 00 E-mail: info@nhg.org www.nhg.org Redactie Mevrouw drs. R. van Tuyll, Jeugdarts KNMG, arts-auteur VSOP Mevrouw drs. I. Roelofs, projectmedewerker VSOP Mevrouw drs. D. Stemkens, arts/vrijwilliger VSOP Mevrouw dr. H. Woutersen-Koch, arts/wetenschappelijk medewerker Afdelingen Richtlijnontwikkeling &Wetenschap en Implementatie NHG Mevrouw drs. L. te Hennepe, wetenschappelijk medewerker Preventie &Patiëntenvoorlichting NHG Deze uitgave is tot stand gekomen met bijdragen en adviezen van: Dr. H.J. Bogaard, longarts VUmc Het bestuur van Stichting Pulmonale Hypertensie Deze brochure is tot stand gekomen mede dankzij de financiële bijdrage van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Soest, juli 2019 18

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2MDM=