A A Lettergrootte

Nationale Conferentie Zeldzame Aandoeningen 2020

VSOP en NFU hebben helaas moeten besluiten de Nationale Conferentie Zeldzame Aandoeningen op 2 april te annuleren. Dit vanwege de verspreiding van het coronavirus en de relatie die zowel de deelnemende patiëntvertegenwoordigers als medisch professionals hebben met kwetsbare patiëntengroepen.  De Federatie Medisch Specialisten adviseert hun achterban dan ook niet aan bijeenkomsten als deze deel te nemen. Zodra er een nieuwe datum gepland kan worden, volgt nader bericht.

Expertisecentra en patiëntenorganisaties: partners in zorg, onderzoek en beleid

NIEUWE DATUM VOLGT | Leerhotel Het Klooster, daam Fockemalaan 10, 3818 KG Amersfoort

Jaarlijks organiseert de VSOP de Nationale Conferentie Zeldzame Aandoeningen (NCZA) om de zorg voor, en positie van, mensen met een zeldzame aandoening samen met alle betrokkenen te verbeteren. 

>NCZA 2020

Print