A A Lettergrootte

Nationale Conferentie Zeldzame Aandoeningen (NCZA)

De Nationale Conferentie Zeldzame Aandoeningen (NCZA) is een jaarlijks terugkeerde conferentie waarbij de thematiek rondom Zeldzame Aandoeningen centraal staat. Een ontmoetingsplek voor vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties, onderzoeksinstellingen en biofarmaceutische industrie, tijdens plenaire sessies en interactieve workshops.

NCZA 2020

De VSOP organiseert op donderdag 2 april, opnieuw in nauwe samenwerking met de NFU, de Nationale Conferentie Zeldzame Aandoeningen (NCZA). Locatie: Leerhotel 't Klooster te Amersfoort.

Over het programma en aanmelding later meer, maar in ieder geval zal nader worden ingegaan op de rol van expertisecentra, zowel in relatie tot de Nederlandse zorg als tot de Europese Referentie Netwerken.

De dag ervoor - 1 april, zelfde locatie - bereiden patiëntenorganisaties zich ’s middags voor op deze conferentie en wordt ’s avonds stilgestaan bij het 40-jarig bestaan van de VSOP. Ook daarover later meer. 

>NCZA 2020

Print