A A Lettergrootte

Eerdere conferenties NCZA

NCZA 2018

Presentaties ochtendprogramma:

Presentaties middagprogramma:

  • Voorkomen net zo belangrijk als genezen? Ervaringen met brede dragerschaps-screening in noorden van Nederland - Prof. dr. Irene van Langen, hoogleraar klinische genetica, UMC Groningen en mw. Linda Koehorst, Stichting Vlinderkind, ervaringsdeskundige
  • De toekomst van de neonatale hielprikscreening - Prof. Martina Cornel, hoogleraar community genetics en genomics, VUmc
  • SOLVE-RD: de Europese weg naar de diagnostiek van de toekomst voor zeldzame ziekten - Prof. dr. Han Brunner, hoogleraar klinische genetica MUMC+ / Radboudumc

Presentaties avondprogramma:

>>Eerdere conferenties NCZA

Print