A A Lettergrootte

Aanvraagprocedure

Wilt u zich aansluiten bij de VSOP? Dan ontvangen wij graag een brief waarin u het lidmaatschap aanvraagt en toelicht en een link opneemt naar uw website. De brief graag per e-mail (VSOP-bureau) richten aan het bestuur en voorzien van de volgende bijlagen:

  • Een kopie van de statuten van uw organisatie.
  • Een actueel uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel.
  • Eventuele brochures van uw organisatie of andere documentatie over de organisatie of aandoening.

Besluitvorming

Het VSOP-bureau legt de aanvraag tijdens de eerstvolgende vergadering voor aan het bestuur. Het bestuur kan nadere nadere informatie opvragen, bijvoorbeeld indien er reeds een lidorganisatie is voor eenzelfde of vergelijkbare aandoening. Indien het bestuur akkord gata met u aanvraag, legt zij deze met een positief advies voor aan de eertsvolgende algemene ledenvergadering. Een vertegenwoordiger van uw organisatie wordt dan uitgenodigd om uw aanvraag, aandoening en organisatie te presenteren en toe te lichten. Daarna stemmen de leden over uw aanvraag. In de praktijk betekent dit dan: een warm welkom! U contributie gaat in per eerstvolgend kalenderjaar.

Overige lidmaatschapsvormen

Indien u nog twijfelt over de meerwaarde van het lidmaatschap, kunt u er eventueel voor kiezen een jaar lang kandidaat-lid te zijn. U kunt de ledenvergaderingen bijwonen, maar heeft dan geen stemrecht en betaalt geen contributie.
Ook (lotgenoten)groepen van zeldzame aandoeningen zonder registratie als Nederlands rechtspersoon, zijn welkom bij de VSOP. Zij kunnen deelnemen aan de ledenvergaderingen, maar hebben geen stemrecht. Hun contributie bedraagt 25 euro.

Vragen? Of aanmelden als overige aangesloten organisatie? Neem vooral contact met ons op.

>>>Aanvraagprocedure

Print