A A Lettergrootte

Contributieregeling

De contributieregeling van de VSOP gaat uit van een contributiebedrag van 50 eurocent per individueel lid (vereniging) of donateur (stichting) van een lidorganisatie. Daarbij geldt een minimum van 25 euro voor organisaties met 50 of minder leden/donateurs en een maximum van 1.250 euro bij - meer dan - 2.500 leden/donateurs. Het aantal vaste/betalende leden/donateurs aan het eind van het voorgaande kalenderjaar bepaalt het contributiebedrag in het eerstvolgende kalenderjaar. Lotgenotengroepen betalen een bedrag van 25 euro per jaar. De huidige regeling is geldig t/m 2021. Diverse zorgverzekeraars vergoeden het individuele lidmaatschap van een patiëntenorganisatie.

NAAR LIDORGANISATIES

 

>>>Contributieregeling

Print