A A Lettergrootte

Contributieregeling 2021

De contributieregeling van de VSOP gaat uit van een contributiebedrag van 50 eurocent per individueel lid (vereniging) of donateur (stichting) van een lidorganisatie. Daarbij geldt een minimum van 25 euro voor organisaties met 50 of minder leden of donateurs en een maximum van 1.250 euro bij meer dan 2.500 leden/donateurs. Het aantal leden of donateurs aan het eind van het voorgaande kalenderjaar bepaalt het contributiebedrag in het eerstvolgende kalenderjaar. Lotgenotengroepen betalen een bedrag van 25 euro per jaar. Diverse zorgverzekeraars vergoeden het individuele lidmaatschap van een patiëntenorganisatie.

Contributieregeling per 2022

De hoogte van de contributie is gebaseerd op € 0,50 per:

  • individueel lid van een aangesloten vereniging
  • vaste donateur van een aangesloten stichting

De peildatum betreft januari van het voorafgaande kalenderjaar.

De minimale en maximale contributie is afhankelijk van een eventuele instellingssubsidie door de overheid (pg-subsidiekader) of van een vergelijkbare bijdrage aan de exploitatie door een (huis)fonds.

Niet-gesubsidieerde organisaties

  • De minimale contributie bedraagt € 25,- voor organisaties met minder dan 50 leden.
  • De maximale contributie bedraagt van € 500,- voor organisaties met meer dan 1.000 leden/donateurs.

Deze regeling geldt ook voor bij de VSOP aangesloten patiëntengroepen zonder rechtspersoonlijkheid.

Gesubsidieerde organisaties

  • De minimale contributie bedraagt € 100,- voor organisaties met minder dan 200 leden/donateurs.
  • De maximale contributie bedraagt € 750,- voor organisaties met meer dan 1.500 leden/donateurs.

Nadere bepalingen:

  • Lidorganisaties die tevens lid zijn van een Nederlandse patiëntenkoepelorganisatie waar de VSOP geen lid van is  mogen € 0,25 per lid/donateur betalen in plaats van € 0,50
  • Bij lidorganisaties met (ook) patiëntenorganisaties als lid  wordt de contributie gebaseerd op het totaal aantal direct en indirect aangesloten leden en/of vaste donateurs.
  • Aangesloten patiëntenorganisaties die tevens lid zijn van de VSOP tellen daarin niet mee.
  • Voor Europese/internationale lidorganisaties telt het aantal in Nederland woonachtige leden/donateurs.

Download de contributieregeling 2022 (pdf).

NAAR LIDORGANISATIES

 

>>>Contributieregeling

Print