A A Lettergrootte

Organisatie VSOP

Lidorganisaties VSOP

De basis van de VSOP bestaat uit de aangesloten patiëntenorganisaties. Deze zijn vertegenwoordigd in het hoogste orgaan van de VSOP, de Algemene Ledenvergadering. Deze komt tenminste tweemaal per jaar bijeen en bepaalt het strategische beleid. Daarnaast kent de VSOP diverse platforms waarin inhoudelijke thema's worden besproken.

Bestuur

Het vrijwilligersbestuur bestuurt de vereniging op basis van het beleid zoals dat is vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. De bestuursleden zijn nauw betrokken bij de VSOP-thematiek. Het bestuur vergadert ongeveer vier keer per jaar.

Bureau

Op het kantoor in Soest werkt een team van circa 20 betrokken en professionele medewerkers, (15 fte) soms bijgestaan door vrijwilligers of stagiaires.

Adviseurs

Diverse personen voorzien de VSOP van (on)gevraagd advies op het gebied van beleid, zorg, onderzoek of de biofarmaceutische industrie. Daartoe behoren ook tien hoogleraren die de VSOP op een bijzondere leerstoel heeft aangesteld.

 

>>Organisatiestructuur

Print