A A Lettergrootte

ANBI

De VSOP beschikt over de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) met RSIN 0052437623.

Beloningsbeleid

Bestuur
De leden van het bestuur ontvangen hiervoor geen bezoldiging. Een redelijke vergoeding voor de door hen gemaakte kosten wordt niet aangemerkt als bezoldiging. De VSOP maakt deze vergoedingen zichtbaar in de jaarrekening en licht ze daar nader toe.

Personeel
Salariëring van het personeel gebeurt conform de salaristabel in de Regeling van Arbeidsvoorwaarden VSOP, een afgeleide van de salarisregling Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.

VSOP financiële jaarstukken

Een verkorte versie van de financiële jaarstukken van de VSOP is hieronder te downloaden. Voor een volledige jaarrekening, voorzien van een accountantsverklaring, kunt u contact opnemen met het VSOP secretariaat.