A A Lettergrootte

Zonder aandoening

De VSOP biedt ook informatie en ondersteuning als geen stempel 'patiënt' in het spel is. Gezonde mensen doorlopen verschillende levensfasen waarin de VSOP iets kan betekenen:

  • Volwassenen: vanuit preventiebelang is de VSOP actief op het terrein van screening, en genetische screeningen in het bijzonder. De daarbij behorende afwegingen raken sowieso degenen die niet vooraf weten dat ze meer kans hebben op een bepaalde aandoening.
     
  • Ouderen: sommige ouderen vragen zich af of een aandoening die zich openbaarde op enig moment in hun leven, erfelijk kan zijn en dus gevolgen heeft voor kinderen of kleinkinderen.
     
  • Maatschappij: samenleving en politiek bepalen in grote mate het (overheids)beleid op het terrein van erfelijkheidsvraagstukken, zeldzame aandoeningen en biomedisch onderzoek. Daarom brengt de VSOP de beleving en ervaringen van patiënten onder de aandacht. Zo krijgen deze meer nadruk in de gedachtenvorming, dialoog, publieke opinie en politieke besluitvorming.