A A Lettergrootte

In 2020 aflopende erkenningen van expertisecentra verlengd met 1 jaar

Vanwege de COVID19-crisis lukt het niet om de beoordelingsprocedure, voor die expertisecentra waarvan de erkenning in 2020 afloopt, nog dit jaar af te ronden. Daarom heeft het Ministerie van VWS besloten de erkenningen van deze expertisecentra te verlengen tot en met eind 2021. Dit betekent dat deze expertisecentra mee kunnen in de eerstvolgende beoordelingsronde van expertisecentra en opnieuw voor 5 jaar erkend kunnen worden, zonder dat hun erkenning voortijdig afloopt.

De Raden van Bestuur van de betreffende expertisecentra zijn hiervan op de hoogte gesteld.

Voor alle andere expertisecentra blijft de geldigheidsduur van de erkenning hetzelfde en wordt deze niet met een jaar verlengd.

We hopen snel duidelijkheid te krijgen over de startdatum van de eerstvolgende beoordelingsronde van expertisecentra voor zeldzame aandoeningen. 

Verder uitstel eerstvolgende toetsingronde voor expertisecentra voor zeldzame aandoeningen 

De startdatum van de eerstvolgende toetsingsronde is vanwege het Corona-virusverder verder opgeschoven.

De periode waarin patiëntenorganisaties die om hun oordeel wordt gevraagd een vragenlijst kunnen invullen, is verschoven naar het late najaar van 2020. Omdat onvoorspelbaar is hoe de situatie rondom het Corona-virus zich ontwikkelt, is dit een voorlopige planning. Zodra we hierover meer duidelijkheid hebben, brengen we u hiervan op de hoogte. 

De VSOP is van plan komend najaar enkele (online) voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren voor patiëntenorganisaties, zodat zij goed geïnformeerd een bijdrage kunnen leveren aan de toetsing. Zodra de data voor deze bijeenkomsten vast staan, laten we u dat weten. De meest actuele informatie over de toetsingsprocedure vindt u op deze website.

Neemt u met vragen contact op met mevr. Ilze Roelofs via expertisecentra@vsop.nl.

Start nieuwe toetsingsronde Expertisecentra Zeldzame Aandoeningen uitgesteld

In verband met de verspreiding van het Corona-virus en de grote druk die dit veroorzaakt op de Nederlandse ziekenhuizen heeft de NFU de startdatum van de toetsing aangepast. De periode waarin patiëntenorganisaties die om een oordeel wordt gevraagd een vragenlijst kunnen invullen, zal nu naar verwachting van eind augustus tot begin oktober lopen. Ruim voor die tijd zorgen we dat voldoende informatie beschikbaar is over deze nieuwe toetsingsronde.  De VSOP heeft zich voorgenomen later dit voorjaar ook nog enkele (online) voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren. Op deze manier kun uw patiëntenorganisatie goed geïnformeerd een bijdrage leveren aan het beoordelen van expertisecentra voor zeldzame aandoeningen.

Omdat niemand weet hoe de situatie rondom het Corona-virus zich ontwikkelt, is dit een voorlopige planning.

Bij nieuwe informatie over de toetsingsprocedure en duidelijkheid over de voorlichtingsbijeenkomsten informeren we u daarover.

Neemt u met vragen contact op met mevr. Ilze Roelofs via expertisecentra@vsop.nl.

Expertisecentra Toetsing in 2020

In 2020 starten NFU en VSOP in opdracht van het ministerie van VWS een nieuwe toetsingsronde voor expertisecentra voor zeldzame aandoeningen. Expertisecentra voor zeldzame aandoeningen kunnen zich aanmelden om deel te nemen aan deze toetsing. In deze toetsing weegt ook het patiëntenperspectief mee. De VSOP is wederom gevraagd om patiëntenorganisaties voor zeldzame aandoeningen te benaderen om dit patiëntenperspectief in te brengen. Zodra er meer duidelijkheid is over deze nieuwe toetsingsronde, vindt u hierover informatie op onze website.