A A Lettergrootte

Beoordeling expertisecentra in het kort

Om als expertisecentrum door de minister van VWS erkend te worden - opnieuw of voor het eerst -  voeren de bureaus van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de VSOP, in opdracht van VWS, een beoordelingsprocedure uit.

De NFU coördineert het beoordelingsproces. Ook zijn Orphanet-Nederland en het Erfocentrum betrokken. Het Erfocentrum is betrokken bij de publiekscommunicatie. Orphanet-NL levert de medisch deskundigen om de centra vanuit een medisch-wetenschappelijk perspectief te beoordelen in de beoordelingscommissie.
De door de Europese Commissie geformuleerde EUCERD-criteria uit 2011 liggen aan de basis van de Nederlandse criteria voor expertisecentra voor zeldzame aandoeningen.

De VSOP zorgt ervoor dat de expertisecentra vanuit het patiëntperspectief worden beoordeeld. Hiervoor benadert zij patiëntenorganisaties om, door middel van een vragenlijst, de ervaringen van patiënten met het te beoordelen expertisecentrum te achterhalen en op basis daarvan een oordeel te geven.
De (kandidaat) expertisecentra worden dus zowel door de experts van Orphanet-NL als de besturen van patiëntenorganisaties beoordeeld. Hun onderbouwde oordelen worden voorgelegd aan een onafhankelijke beoordelingscommissie. Deze commissie adviseert de minister van VWS een centrum wel of niet als expertisecentrum te erkennen. 

Laatst bijgewerkt op 15 december 2020

>>>Beoordeling expertisecentra

Print