A A Lettergrootte

Instructiebijeenkomsten

Patiëntenorganisaties die worden gevraagd één of meerdere expertisecentra voor zeldzame aandoeningen te beoordelen in het kader van de beoordelingsprocedure van het ministerie van VWS, konden deelnemen aan een instructiebijeenkomst - deze is opgenomen en is terug te zien in film hieronder. Ook de gebruikte powerpointpresentatie kunt u bekijken.

Tijdens de instructiebijeenkomst hebben we toegelicht wat er van hen wordt verwacht en hoe zij zich daarop kunnen voorbereiden. De uitvoering van de huidige beoordelingsprocedure gaat net wat anders dan in andere jaren, en ook daarover geven we uitleg.