A A Lettergrootte

Instructiebijeenkomsten

Patiëntenorganisaties die worden gevraagd één of meerdere expertisecentra voor zeldzame aandoeningen te beoordelen in het kader van de beoordelingsprocedure van het ministerie van VWS, konden deelnemen aan drie instructiebijeenkomsten. Tijdens deze online bijeenkomsten hebben we toegelicht wat er van hen wordt verwacht, hoe zij zich daarop kunnen voorbereiden en welke ondersteuning de VSOP biedt. Tijdens de bijeekomsten op 8 en 13 april jl. instructies werden dezelfde onderwerpen werden besproken maar vanwege de verschillende reacties en vragen zijn ze beiden zeer informatief. Daarom kunt u beide instructies hieronder terugkijken. Ook de gebruikte powerpointpresentatie kunt u bekijken.

Tijdens de instructiebijeenkomst van 8 juni jl. was er kort aandacht voor wat context van de beoordelingsprocedure, en zijn we vervolgens samen met de deelnemers de vragenlijst in het systeem  doorgelopen. We gaven uitleg over de opzet van de vragenlijst en gaven tips voor het vlot invullen en indienen. U vindt de hiervoor gebruikte powerpoint hier terug. De bijeenkomst is hieronder terug te kijken. 

Bijeenkomst 8 juni

 

Bijeenkomst 8 april

Bijeenkomst 13 april