A A Lettergrootte

Koppeling patiëntenorganisaties - aandoeningen 2022

Onderstaand vindt u - gesorteerd op drie verschillende manieren - een overzicht van de aandoeningen waarvoor 85 kandidaat expertisecentra zeldzame aandoeningen (ECZA) een erkenningsaanvraag voor 2022 hebben ingediend. VSOP koppelde hier ongeveer 100 patiëntenorganisaties aan. We horen graag van de gekopppelde patiëntenorganisaties of we dit juist hebben gedaan.

We publiceren in deze overzichten niet de naam van het kandidaat ECZA, alleen het AIMS-nummer en de aandoeningen waarvoor een aanvraag is ingediend. De aandoeningen binnen één aanvraag (kandidaat ECZA) hebben een zelfde AIMS-nummer (kolom 1). Soms komt een aandoening binnen één aanvraag meerdere keren voor; dan zijn er meerdere patiëntenorganisaties aan gekoppeld.

Onjuist gekoppelde aandoeningen kunt u doorgeven via expertisecentra@vsop.nl. 

1. PDF kandidaat ECZA (zonder naam, met AIMS-nummer) met aandoeningen en gekoppelde patiëntenorganisaties

2. PDF patiëntenorganisaties (op alfabet) met gekoppelde aandoeningen

3. PDF aandoeningen (op orphacode) met gekoppelde patiëntenorganisaties 

Laatst bijgewerkt op 9 juni 2022

>>>>Koppeling patiëntenorganisaties - aandoeningen 2022

Print