A A Lettergrootte

Koppeling patiëntenorganisaties - aandoeningen

De VSOP heeft ongeveer 180 patiëntenorganisaties gekoppeld aan de zeldzame aandoeningen waarvoor de (kandidaat) expertisecentra zich definitief hebben aangemeld. 

In onderstaande overzichten kunt u zien aan welke aandoeningen / Orpha-codes en expertisecentra (EC-toetsingsnummers) patiëntenorganisaties zijn gekoppeld. Patiëntenorganisaties die in deze overzichten staan gekoppeld, zijn op 3 juni 2021 door de VSOP per mail uitgenodigd om beoordelingsvragenlijsten voor de betreffende expertisecentra in te vullen. Onderstaande overzichten zijn geüpdated op 22 juli 2021 en geven in de kolom 'Vragenlijst ingediend?' nu ook weer of er voor een expertisecentrum een vragenlijst is ingediend.

Een 'Ja' geeft aan dat de gekoppelde patiëntenorganisatie de vragenlijst voor het betreffende expertisecentrum heeft ingediend. Het zegt niets over de orphacodes waarover de patiëntenorganistie een oordeel heeft gegeven.

Een 'Nee' geeft aan dat de gekoppelde patiëntenorganisatie geen vragenlijst voor het betreffende expertisecentrum heeft ingevuld.

1. PDF ‘patiëntenorganisaties220721’: overzicht patiëntenorganisaties op alfabetische volgorde

2. PDF ‘expertisecentra220721’: zelfde overzicht, maar nu op volgorde van expertisecentra (EC-toetsingsnummers) 

3. PDF 'Orphacodes220721': zelfde overzicht, maar nu op volgorde van orpha-code's.

>>>>Koppeling patiëntenorganisaties - aandoeningen

Print