A A Lettergrootte

Bezwaar maken

Op maandag 9 oktober 2023 verstuurde het ministerie van VWS de besluiten van de procedure 2023 naar de deelnemende centra (ECZA). De kandidaat ECZA weten nu of ze al-dan-niet een erkenning hebben gekregen en voor welke aandoeningen.

Met het bekend maken van de besluiten is ook de wettelijke bezwaartermijn van 6 weken gestart. Patiëntenorganisaties kunnen de erkende centra uit de beoordelingsronde 2023 bekijken via de website van het ministerie van VWS. De deadline voor het indienen van een bezwaarschrijft is 20 november 2023.

Een expertisecentrum wordt zowel beoordeeld op de kwaliteit van de zorg als de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek.

  1. Een kandidaat ECZA kan dus heel goede zorg verlenen, maar toch niet erkend worden als het wetenschappelijk onderzoek onvoldoende is.
  2. Ook kan het zo zijn dat patiënten de zorg als goed ervaren, maar blijkt dat onvoldoende uit het aangeleverde zorgpad.

In de praktijk blijken dit twee belangrijke redenen (onderzoek, zorgpad) waarom een centrum niet wordt erkend, ondanks dat de patiëntenorganisatie positief is over de zorg.

Ook kan een centrum om procedurele redenen een afwijzing krijgen, bijvoorbeeld omdat de aandoening(en) niet aansluiten op die van een Europees Referentie Netwerk ERN.

Wat moet er in een bezwaarschrift staan?

Zowel expertisecentra als patiëntenorganisaties die het niet eens zijn met een besluit, kunnen –afzonderlijk of gezamenlijk- een bezwaar indienen bij het ministerie van VWS. Als u bewaar wilt maken tegen een afwijzing of erkenning, is het erg belangrijk om zowel te verwijzen naar argumentatie van het beoordelingscomité, maar ook naar de formele eisen en indicatoren waaraan ieder kandidaat centrum moet voldoen.

Wanneer u een overweegt een bezwaar in te dienen, vraag dan dus altijd de achterliggende argumentatie op bij het ECZA. Het is belangrijk om in het bezwaarschrift hiernaar te verwijzen.In het bezwaarschrift moeten ook de naam van het expertisecentrum en de betreffende orpahcode(s) zijn vermeld. 

Beschikt u niet binnen 6 weken over alle relevante gegevens dan is het ook mogelijk binnen die termijn een pro-forma bezwaar in te dienen. Aanvullende informatie of onderbouwing van het besluit, kan desgewenst bij het betreffende centrum worden opgevraagd.

Een bezwaarschrift kunt u uiterlijk 20 november 2023 sturen naar:

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
t.a.v. directie Wetgeving en Juridische Zaken
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

E-mail: WJZ.bezwaarenberoep@minvws.nl.

Algemene informatie over het maken van bezwaar leest u op de website van de overheid.