A A Lettergrootte

Planning procedure 2021

De beoordelingsprocedure van expertisecentra voor zeldzame aandoeningen 2021 verloopt in stappen. In onderstaande voorlopige tijdlijn is te zien wanneer de verschillende stappen plaatsvinden.

Activiteit

Periode (voorlopig)

Vooraanmelding expertisecentra  Eind januari - eind februari 2021
Definitieve lijst vooraanmeldingen beschikbaar Medio maart 2021
Patiëntenorgansaties koppelen aan lijst vooraanmeldingen Maart 2021
Online aanmelding expertisecentra  Begin april - half mei 2021
Eventueel uitzetten achterbanraadpleging binnen patiëntenorganisaties    April 2021
Instructiebijeenkomsten patiëntenorganisaties  8 en 13 april 2021
Online beoordeling patiëntenorganisaties en experts 29 mei - 12 juli 2021
Beoordeling expertisecentra door Beoordelingscomité Eind augustus - begin september 2021
VWS verstuurt brieven met uitkomsten naar expertisecentra

Half november 2021

Laatst bijgewerkt op 15 juni 2021