A A Lettergrootte

Planning procedure 2022

(onder voorbehoud)

In onderstaande tijdslijn is te zien hoe de voorlopige planning van de beoordelingprocedure van expertisecentra voor zeldzame aandoeningen in 2022 eruit ziet.

Activiteit

Periode (onder voorbehoud)

Vooraanmelding door expertisecentra eind jan 2022 t/m eind febr 2022
Definitief overzicht vooraangemelde expertisecentra half maart 2022
Koppelen patiëntenorganisaties aan vooraangemelde expertisecentra half maart 2022 t/m half april 2022
Start online aanmelding expertisecentra  begin april 2022 t/m half mei 2022
Achterbanraadplegingen door patiëntenorganisaties april-mei 2022
Instructiebijeenkomsten voor patiëntenorganisaties n.n.t.b.
Online beoordeling door patiëntenorganisaties en referenten eind mei 2020 t/m begin juli 2022
Beoordelingscomité bijeen voor adviezen en onderbouwingen eind aug / begin sept 2022
Minister stuurt besluiten naar RvB's van expertisecentra eind sept / begin okt 2022
Bezwaarprocedure begin okt 2022 t/m begin nov 2022
Beoordelingscomité bijeen voor bezwaren begin dec 2022
Minister stuurt besluiten naar RvB's van expertisecentra half / eind dec 2022

Laatst bijgewerkt op 17 november 2021