A A Lettergrootte

Toetsing expertisecentra

Voor kennisvermeerdering en -deling is het van groot belang dat alle patiënten met een bepaalde aandoening bekend zijn bij en gevolgd worden door het betreffende expertisecentrum. Om als erkend expertisecentrum in aanmerking te komen, wordt een toetsingsprocedure gehanteerd. De VSOP speelt hierin een belangrijke rol.

Patiëntenperspectief

De toetsing van kandidaatcentra is allereerst bedoeld om het Nederlandse zorglandschap voor zeldzame aandoeningen transparanter te maken. Zowel voor patiënten als voor medisch professionals. De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) coördineert de toetsingsactiviteiten voor erkende expertisecentra. De VSOP faciliteert hierbij de toetsing vanuit patiëntperspectief en Orphanet vanuit medisch-wetenschappelijk perspectief. Voor inbreng vanuit patiëntperspectief, is bij de patiëntenorganisaties inzicht nodig in de ‘ervaren zorg’. Hieronder verstaan wij een bundeling van onderstaande vormen van kennis:

  • Ervaringskennis die (een) patiënten(organisatie) heeft/hebben;
  • Kennis over de medische aspecten van de aandoening;
  • Kennis voortvloeiend uit de intensieve contacten met internationale zorg- en onderzoeksnetwerken.

Toetsingsproces

Patiëntexpertise is onmisbaar voor hoogwaardige, multidisciplinaire zorg en dus nodig bij het toetsen van expertisecentra voor zeldzame aandoeningen. De toetsingscriteria zijn gebaseerd op de EUCERD, de EU-commissie die zich bezighoudt met zeldzame ziekten. Toetsing van een (kandidaat-)expertisecentrum door een patiëntenorganisatie, biedt de patiënt zekerheid dat een oordeel is gegeven zowel vanuit medisch-wetenschappelijk perspectief, áls vanuit patiëntperspectief. Daarnaast versterkt het toetsingsproces de samenwerking tussen patiëntenorganisaties en expertisecentra. Dit heeft voor beiden grote meerwaarde. Het bevordert het vertrouwen van patiëntenorganisaties in de kwaliteit van de aangeboden zorg en daarmee hun rol in de juiste doorverwijzing van patiënten. Een patiëntenorganisatie krijgt zo ook meer inzicht in de ‘ervaren kwaliteit van zorg’ van haar achterban en de inrichting van het Nederlandse zorglandschap voor de aandoening.

>>>NFU-Toetsing expertisecentra

Print