A A Lettergrootte

Start nieuwe toetsingsronde Expertisecentra Zeldzame Aandoeningen uitgesteld

In verband met de verspreiding van het Corona-virus en de grote druk die dit veroorzaakt op de Nederlandse ziekenhuizen heeft de NFU de startdatum van de toetsing aangepast. De periode waarin patiëntenorganisaties die om een oordeel wordt gevraagd een vragenlijst kunnen invullen, zal nu naar verwachting van eind augustus tot begin oktober lopen. Ruim voor die tijd zorgen we dat voldoende informatie beschikbaar is over deze nieuwe toetsingsronde.  De VSOP heeft zich voorgenomen later dit voorjaar ook nog enkele (online) voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren. Op deze manier kun uw patiëntenorganisatie goed geïnformeerd een bijdrage leveren aan het beoordelen van expertisecentra voor zeldzame aandoeningen.

Omdat niemand weet hoe de situatie rondom het Corona-virus zich ontwikkelt, is dit een voorlopige planning.

Bij nieuwe informatie over de toetsingsprocedure en duidelijkheid over de voorlichtingsbijeenkomsten informeren we u daarover.

Neemt u met vragen contact op met mevr. Ilze Roelofs via expertisecentra@vsop.nl.

Expertisecentra Toetsing in 2020

In 2020 starten NFU en VSOP in opdracht van het ministerie van VWS een nieuwe toetsingsronde voor expertisecentra voor zeldzame aandoeningen. Expertisecentra voor zeldzame aandoeningen kunnen zich aanmelden om deel te nemen aan deze toetsing. In deze toetsing weegt ook het patiëntenperspectief mee. De VSOP is wederom gevraagd om patiëntenorganisaties voor zeldzame aandoeningen te benaderen om dit patiëntenperspectief in te brengen. Zodra er meer duidelijkheid is over deze nieuwe toetsingsronde, vindt u hierover informatie op onze website.