A A Lettergrootte

Expertisenetwerken

Het inrichten en erkennen van expertisecentra voor zeldzame aandoeningen was en is een belangrijke stap voor het verbeteren van zorg aan mensen met een zeldzame aandoening. Het bundelt expertise en de vergroot de mogelijkheid om onderzoek te doen. 

In toenemende mate werken verschillende expertisecentra op dezelfde aandoeningen samen in een expertisenetwerk. En/of zij werken samen met andere ziekenhuizen en behandelcentra in een zorgnetwerk. Op onze website kwaliteitvoorzeldzaam.nl staat een model uitgewerkt om te komen tot een zorgnetwerk. De ontwikkeling van dergelijke netwerken voor zeldzame aandoeningen was een aanbeveling in het Nationaal Plan Zeldzame Ziekten.

Zichtbaarheid van de expertisenetwerken

Sinds 2019 werkt de VSOP samen met patiëntenorganisaties en expertisecentra aan verbetering van de zichtbaarheid van de netwerken. Via een centrale, gezamenlijke website krijgen zowel patiënten als (verwijzende) zorgverleners informatie over de aandoening en over de aanpak binnen het expertisenetwerk.  We leverden de volgende websites op: 

 

>>Expertisenetwerken

Print