A A Lettergrootte

Eerdere conferenties NCZA

NCZA 2021

Nationale Conferentie Zeldzame Aandoeningen 2021

Op 1 december vond de Nationale Conferentie Zeldzame Aandoeningen (NCZA) plaats (online). De conferentie stond dit jaar in het teken van de noodzaak van een Nationale Strategie Zeldzame Aandoeningen 2030 (NSZA 2030). Handreiking daarvoor is het Visiedocument NSZA 2030 dat door de VSOP is opgesteld en tijdens de conferentie is gepresenteerd. Mw. Ronnie van Diemen, Directeur-Generaal Curatieve Zorg, ministerie van VWS heeft het Visiedocument in ontvangst genomen en een openingstoespraak gehouden. 

Kijk hier de lezingen terug van de sprekers:

Lees ook het verslag van de conferentie.

NCZA 2019

De Nationale Conferentie Zeldzame Aandoeningen 2019 werd gecombineerd met de Europese Rare Disease Day. De dag stond in het teken van grensoverschrijdende zorg waar vanuit ERM (Euregio Maas-Rijn) onderzoek naar is gedaan. Voor programma en verslag, zie de website van EmRaDi en het document Summery and conclusions.

NCZA 2018

Presentaties ochtendprogramma:

Presentaties middagprogramma:

  • Voorkomen net zo belangrijk als genezen? Ervaringen met brede dragerschaps-screening in noorden van Nederland - Prof. dr. Irene van Langen, hoogleraar klinische genetica, UMC Groningen en mw. Linda Koehorst, Stichting Vlinderkind, ervaringsdeskundige
  • De toekomst van de neonatale hielprikscreening - Prof. Martina Cornel, hoogleraar community genetics en genomics, VUmc
  • SOLVE-RD: de Europese weg naar de diagnostiek van de toekomst voor zeldzame ziekten - Prof. dr. Han Brunner, hoogleraar klinische genetica MUMC+ / Radboudumc

Presentaties avondprogramma:

>>>Eerdere conferenties NCZA

Print