A A Lettergrootte

Huisartsenbrochures zeldzame aandoeningen

Een huisarts kan niet van alle zeldzame aandoeningen volledig op de hoogte zijn. Desondanks vervult hij een belangrijke rol in tijdige doorverwijzing naar de klinisch genetische centra en expertisecentra bij het vermoeden ervan. Daarom ontwikkelt de VSOP speciale huisartsenbrochures samen met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en patiëntenorganisaties. Ze bevatten betrouwbare informatie, relevante behandeladviezen, adressen en websites. De brochures zijn ook zeer bruikbaar voor jeugdartsen, verpleeghuisartsen, artsen-VG en paramedici. 

De huisartsenbrochure is voor mensen met een zeldzame aandoening een waardevol instrument om de (huisartsgeneeskundige) zorg te bespreken en een individueel zorgplan te maken. De meeste zeldzame aandoeningen zijn genetisch, erfelijk of aangeboren. Het is daarom belangrijk dat huisartsen zich bewust zijn van de genetische aspecten van veel (ook niet-zeldzame) aandoeningen. Daaronder valt ook het attenderen van mogelijk erfelijk belaste familieleden op het belang van genetisch onderzoek. Verder kunnen huisartsen hun patiënten begeleiden en ondersteunen bij de vaak lange zoektocht naar de juiste diagnose. De brochures hieronder linken door naar de speciale website zichtopzeldzaam: daar staan ook de bijbehorende expertisecentra en dergelijke vermeld.

Artikel huisartsenbrochure Sarcoïdose                                          

Gerealiseerde huisartsenbrochures

>>>Huisartsenbrochures

Print