A A Lettergrootte

Kwaliteitsstandaarden

Goede zorg baseert zich zowel op het medisch perspectief als op het patiëntenperspectief. Dit uitgangspunt vormt het DNA van de VSOP. Dat is ook terug te zien in de kwaliteitsstandaarden van de VSOP, die de integrale zorg voor de patiënt met een zeldzame aandoening beschrijven. Daarbij zijn alle relevante medisch-wetenschappelijke verenigingen betrokken. Ook vinden er professionele consultaties plaats van patiënten. Als voor de aandoening een huisartsenbrochure bestaat, wordt deze onderdeel van de desbetreffende kwaliteitsstandaard. De door de VSOP ontwikkelde standaarden staan op de website kwaliteitsstandaarden. Zijn alle regels van het Zorginstituut Nederland (ZiN) gevolgd? Dan wordt de kwaliteitsstandaard eveneens opgenomen in het register voor erkende kwaliteitsstandaarden, richtlijnen en zorgstandaarden van het ZiN.

>>>Kwaliteitsstandaarden

Print