A A Lettergrootte

NCZA 2018

De  Nationale Conferentie Zeldzame Aandoeningen op 28 februari 2018  staat in het teken van het grote belang van een tijdige diagnose in geval van een zeldzame of genetische aandoening. Aan bod komen onder meer de mogelijkheden van screening en genoom sequensing. Ook gaat het Integraal Kankercentrum Nederland in op zeldzame vormen van kanker aan de hand van een op deze dag te lanceren rapport. Vooraanstaande sprekers leiden de thema’s in, die vervolgens in workshops worden uitgewerkt in aanbevelingen voor onderzoek, zorg en beleid.

Deze conferentie is van belang voor vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties, expertisecentra, zorgverzekeraars, onderzoekersinstellingen, diagnostische en farmaceutische industrie en overheid. De conferentie vindt plaats in het NBC Congrescentrum te Nieuwegein en omvat zowel een ochtend- als een middagprogramma. De NCZA is onderdeel van de Zeldzameziektendag. In het avondprogramma staan we hierbij extra stil met onder andere de uitreiking van de Zeldzame Engel Awards.

Medio december vindt u hier het (concept)programma en kunt u zich registreren.