Previous Page  24 / 99 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 24 / 99 Next Page
Page Background

22

WAAR KAN JE TERECHT VOOR BEHANDELINGEN EN

CONTROLES?

In het vorige hoofdstuk word je geadviseerd om regelmatig naar controles te

gaan in een ziekenhuis, dat gespecialiseerd is in NF1. Ook als je milde NF1 hebt

en je jaarlijks naar de huisarts gaat voor het opmeten van je bloeddruk, dien

je minstens 1 keer in de 5 jaar te worden verwezen naar zo’n gespecialiseerd

ziekenhuis. Dit, om op tijd mogelijke problemen en complicaties op te merken.

Maar welke ziekenhuizen hebben zich gespecialiseerd in NF1? En waar moet

je naartoe voor verschillende zeer specialistische behandelingen? Welke

zorgverleners zullen je helpen? Waar krijg je een soepele overdracht van kinder-

naar volwassenenzorg? In dit hoofdstuk lees je meer hierover.

Zorg volgens de Zorgstandaard

In de zorgstandaard NF1 staat beschreven hoe goede zorg voor mensen met NF1

georganiseerdmoet worden. In de zorgstandaardworden 3 type zorginstellingen

beschreven, die specialistische NF1-zorg leveren: het expertisecentrum, het

behandelcentrum en het interventiecentrum.

Het expertisecentrum en het behandelcentrum zijn ziekenhuizen, die zich

gespecialiseerd hebben inNF1. Het interventiecentrumheeft daarentegen kennis

en ervaring met betrekking tot een klein stukje specifieke zorg, die mensen

Overhandig de huisartsenbrochure NF1 aan je huisarts. Daarin

kan je huisarts lezen waarmee hij of zij rekening moet houden

bij het leveren van basiszorg aan mensen met NF1. Je kan de

huisartsenbrochure bestellen bij de Neurofibromatose Vereniging

Nederland

( www.neurofibromatose.nl

).

Je huisarts kan de huisartsenbrochure ook raadplegen via de

website van het Nederlandse Huisartsen Genootschap

( www.nhg.org

).