Previous Page  23 / 99 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 23 / 99 Next Page
Page Background

21

Nazorg en revalidatie

Na een behandeling in een ziekenhuis wordt goed voor je gezorgd terwijl je

daar herstelt, maar ook als je (direct) ontslagen bent uit het ziekenhuis na een

kleine ingreep, waarvoor je niet opgenomen hoefde te worden is toch goede

zorg nodig. Zorg na een behandeling heet nazorg en hoe dat eruitziet en hoe

lang het nodig is, hangt af van welke behandeling je hebt ondergaan. Als blijkt

dat je moet herstellen met hulp van zorgverleners, dan word je verwezen naar

een revalidatiecentrum om te revalideren. Dit gebeurt bij NF1 meestal na een

ingrijpende behandeling (zoals chirurgie van tumoren) of als er zich klachten

of complicaties voordoen (zoals scoliose). Je kan trouwens ook verwezen

worden naar een revalidatiecentrum, zonder dat je eerst een behandeling

hebt ondergaan. In een revalidatiecentrum of op de afdeling revalidatie van het

ziekenhuis zal de revalidatiearts een behandeltraject inzetten. Het is belangrijk

dat je samen met je behandelend/regievoerend arts al vanaf het begin van de

revalidatie nadenkt over terugkeer naar werk. Dit is belangrijk om op tijd te zijn

met mogelijke bij- of omscholing.

Bij kinderen is het belangrijk dat begeleiding om het dagelijks

leven/onderwijs weer op te pakken onderdeel is van de revalidatie.

Een plan waarin alle doelen op elkaar zijn afgestemd is hiervoor

noodzakelijk.

De website

www.revalidatie.nl

biedt uitgebreide informatie over

de diverse vormen van revalidatie en revalidatiecentra.