Previous Page  26 / 99 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 26 / 99 Next Page
Page Background

24

In het NF1-expertisecentrum zijn er - net als in een NF1-behandelcentrum - voor

kinderen en volwassenen spreekuren. Als het nodig is vanwege de ernst van

de problemen, wordt de hulp van andere specialisten ingeroepen of wordt je

verwezen naar een interventiecentrum.

NF1-behandelcentrum

In een NF1-behandelcentrum wordt aan mensen met NF1 complete zorg

volgens de zorgstandaard aangeboden, dichter bij huis. Het ziekenhuis (of

een samenwerkingsverband van meerdere ziekenhuizen) dat deze complete

NF1-zorg levert werkt hierbij binnen een zorgnetwerk samen met onze

patiëntenvereniging en het expertisecentrum.

Hoe is de zorg georganiseerd in een NF1-behandelcentrum?

De belangrijkste kenmerken van de organisatie zijn:

• Zorg is multidisciplinair voor volwassenen (neuroloog en dermatoloog en

indien nodig uitbreiding met andere specialisten).

• Iedere volwassene heeft een regievoerend arts, die je regelmatig ziet voor

controles en die het overzicht houdt van alle medische onderzoeken.

• Je wordt doorverwezen naar een NF1-interventiecentrum of naar het

expertisecentrum als dat nodig is.

Voor kinderen is de kinderarts of de kinderneuroloog de regievoerend

arts.

Voor kinderen worden controles en onderzoeken gecombineerd op één

dag bij de kinderarts, kinderneuroloog en eventueel oogarts of klinisch

geneticus. Bij deze medische controles wordt samengewerkt met

neuropsychologen, kinderpsychiaters en logopedisten om onderzoek en

advies te geven over de specifieke problemen die samen kunnen gaan met

NF1.