Previous Page  5 / 99 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 99 Next Page
Page Background

3

Voor wie is dit boekje?

De informatie in dit boekje is geschreven voor (jong)volwassenen met

Neurofibromatose type 1 (NF1) en voor ouders en verzorgers van kinderen

met NF1. De aanspreekvorm ‘jij’ is gekozen, maar waar ‘jij’ en ’jouw zorg’ staat,

kunnen ouders van kinderen met NF1 ’uw kind’ en ‘de zorg van uw kind’ lezen.

Waar gaat dit boekje over?

Dit boekje gaat over NF1. Je kunt hier lezen wat NF1 is, hoe het wordt herkend

en welke klachten en problemen je misschien kunt krijgen. Natuurlijk staat er

ook in wat voor behandelingen mogelijk zijn, maar ook wat je zelf kunt doen om

een zo goed mogelijk leven te leiden. Heel belangrijk is dat psychische en sociale

problemen die bij NF1 kunnen horen ook in dit boekje beschreven zijn en hoe je

hiermee om kunt gaan. Als je wilt weten waar in Nederland je terecht kunt voor

behandelingen en welke zorgverleners met elkaar samenwerken, dan krijg je

hierover ook informatie. Kortom: je leest hier alles wat je moet weten over NF1

en hoe je er het beste mee kan leven.

Waar komt deze informatie vandaan?

De informatie komt uit de zorgstandaard Neurofibromatose type 1. Daarin

staat wat goede zorg is voor mensen met NF1. De Neurofibromatose

Vereniging Nederland (NFVN) en de Vereniging Samenwerkende Ouder en

Patiëntenorganisaties (VSOP) hebben de zorgstandaard geschreven, samen

met zorgverleners. De zorgstandaard is gebaseerd op de medische richtlijn

NF1 en is aangevuld met informatie over hoe de zorg georganiseerd moet

zijn voor mensen met NF1. De zorgstandaard is gemaakt voor zorgverleners.

Over dit boekje