Previous Page  12 / 99 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 99 Next Page
Page Background

10

Bij een andere vorm van NF1 zijn er neurofibromen alléén in de zenuwwortels.

Dit heet

ruggenmerg NF1

(spinale NF1). Zenuwwortels komen uit de openingen

in de wervelkolom tussen de wervels door. Ruggenmerg NF1 is zeer zeldzaam en

is meestal erfelijk (komt in de familie al voor). Over het verloop van ruggenmerg

NF1 is nog weinig bekend onder de artsen en onderzoekers.

Wanneer is NF1 mild en wanneer ernstig?

NF1 is

ernstig

als iemand een of meer van onderstaande kenmerken of

klachten heeft:

• bepaalde soort fout in het NF1-gen, namelijk microdeletie;

• grote (plexiforme) neurofibroom;

• uitval van zenuwen;

• slechter zien;

• tumor op de oogzenuw bij jongere onder de 17 jaar;

• kwaadaardige tumor;

• langdurige pijn;

• verstandelijke beperking en/of psychiatrische problemen;

• snelle toename van klachten of kenmerken over de laatste jaren.

Bij een ernstig ziektebeeld zijn controles in het ziekenhuis vaker nodig.

Als geen van de bovenstaande kenmerken voorkomen, dan heeft iemand milde

NF1.

De ernst kan veranderen in de loop van de tijd, doordat iemand

meer kenmerken en/of klachten van NF1 krijgt. NF1 kan gelukkig

ook over langere tijd redelijk stabiel blijven.