Previous Page  31 / 99 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 31 / 99 Next Page
Page Background

29

Het leven met NF1 is voor iedereen anders: sommigen hebben er weinig last

van, maar anderen kampen dagelijks met problemen en moeten extra zorg of

begeleiding krijgen. Iedereen met NF1 zal echter regelmatig op controle moeten

gaan. Deze controles maken deel uit van het leven met NF1 en zullen in dit

hoofdstuk aan bod komen.

Sociaal-emotionele problemen kunnen bij mensen met NF1 op alle leeftijden

voorkomen. Deze worden dan ook beschreven in dit hoofdstuk. Wat je hier

ook zult kunnen lezen zijn alle zaken die op verschillende leeftijden belangrijk

zijn voor iemand met NF1, zoals school op kinderleeftijd en betaald werken op

volwassen leeftijd. Ouders en verzorgers van kinderen en jongvolwassenen met

NF1 zullen in dit hoofdstuk ook de nodige informatie vinden om hun kind zelf

beter te kunnen helpen en ook om de juiste hulp in te kunnen schakelen.

NA DE DIAGNOSE

Het is meestal heftig voor mensen om te horen dat zij NF1 hebben of dat hun

kind NF1 heeft. De persoon zelf en naasten worden meestal ‘overdonderd’ met

de informatie dat het om een ongeneeslijke ziekte gaat, met kans op (ernstige)

klachten en ziekteverloop.

Het komt voor, dat iemand met NF1 en zijn/haar naasten al een lange weg

hebben doorlopen voordat NF1 vastgesteld wordt. Vaak gebeurt dit als NF1 niet

in de familie zit, maar toevallig ontstaat. Gevoelens van frustratie kunnen dan

een rol spelen maar ook de behoefte aan erkenning.

Leven met NF1

Het vertellen van de diagnose aan het kind is een moeilijke opgave voor

de ouders. Vragen als “Moet ik het mijn kind vertellen?”, “Wanneer moet

ik het vertellen?”, “Hoe zal ik het mijn kind vertellen?” en “Hoeveel moet

ik uitleggen?” rijzen op bij de ouders. Een maatschappelijk werker of

psycholoog kan hierbij hulp bieden.