Background Image
Previous Page  2 / 106 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 106 Next Page
Page Background

2

Colofon

Uitgave (juni 2015)

Neurofibromatose Vereniging Nederland

Postbus 53386

2505 AJ Den Haag

Email

info@neurofibromatose.nl

Website

www.neurofibromatose.nl

Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP)

Koninginnelaan 23

3762 DA Soest

Telefoon

035 603 40 40

E-mail

vsop@vsop.nl

Website

www.vsop.nl www.zorgstandaarden.net

Deze zorgstandaard is een uitgave van Neurofibromatose Vereniging Nederland en werd mogelijk gemaakt

door een financiële bijdrage van het Fonds PGO in het kader van het project ‘Zorgstandaarden voor

zeldzame aandoeningen: De patiënt Centraal’.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk,

microfilm of op een andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

© Neurofibromatose Vereniging Nederland, juni 2015