Background Image
Previous Page  4 / 106 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 106 Next Page
Page Background

4

2.7.1 Psychosociale gevolgen van gehoorproblemen ............................................................................... 32 2.7.2 Psychosociale gevolgen van facialisparese....................................................................................... 33 2.7.3 Psychosociale gevolgen van evenwichtsproblemen ........................................................................ 34 2.7.4 Psychosociale gevolgen van zichtproblemen ................................................................................... 35 2.7.5 Psychosociale gevolgen van chronische pijn .................................................................................... 36 2.7.6 Psychosociale problematiek bij kinderen met NF2 .......................................................................... 37 3 Organisatiestructuur van het zorgproces ............................................................ 39 3.1 Zorgstandaard onafhankelijke kenmerken.........................................................................39 3.1.1 Integrale zorg.................................................................................................................................... 39 3.1.2 Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking ......................................................................... 39 3.1.3 Expertisecentrum en interventiecentrum........................................................................................ 40 3.1.4 Zorgverleners.................................................................................................................................... 40 3.1.5 Individueel zorgplan ......................................................................................................................... 42 3.1.6 Zelfmanagement............................................................................................................................... 42 3.1.7 Transitiezorg ..................................................................................................................................... 43 3.1.8 Revalidatiezorg ................................................................................................................................. 44 3.1.9 Voorlichting en communicatie ......................................................................................................... 45 3.2 Concentratie en organisatie van de ziektespecifieke zorg...................................................45 3.2.1 Expertisecentrum, interventiecentra, lokale basiszorg en huisartsenzorg ...................................... 45 3.2.2 Zorgverleners.................................................................................................................................... 47 3.2.3 Fasespecifieke organisatie................................................................................................................ 48 3.2.4 Individueel zorgplan ......................................................................................................................... 56 3.2.5 Transitiezorg ..................................................................................................................................... 57 4 Ziektespecifieke zorg........................................................................................... 59 4.1 Inleiding............................................................................................................................59 4.2 Preventie ..........................................................................................................................59 4.2.1 Indicatie ............................................................................................................................................ 59 4.2.2. Behandeling en begeleiding ............................................................................................................ 59 4.3 Vroegtijdige opsporing ......................................................................................................61 4.3.1 Indicatie ............................................................................................................................................ 61 4.3.2 Behandeling en begeleiding ............................................................................................................. 62 4.4 Diagnose...........................................................................................................................64 4.4.1 Klinische diagnose van NF2 .............................................................................................................. 64 4.4.2 Genetische diagnose ........................................................................................................................ 65 4.5 Behandeling, begeleiding en monitoring van patiënten met NF2 .......................................65 4.5.1 Indicatie (in- en exclusiecriteria) ...................................................................................................... 65 4.5.2 Behandeling, begeleiding en monitoring ......................................................................................... 66 4.6 Sociaal-maatschappelijke participatie (revalidatie, arbeid, onderwijs) ...............................81 4.6.1 Indicatie (in- en exclusiecriteria) ...................................................................................................... 81 4.6.2 Begeleiding ....................................................................................................................................... 82 5 Generieke zorg.................................................................................................... 85 6 Kwaliteitsinformatie ........................................................................................... 86