Background Image
Previous Page  9 / 106 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 106 Next Page
Page Background

9

Door de omvang van de ziekteproblematiek zijn er in deze zorgfase dikwijls psychosociale problemen. Deze

kunnen divers van aard zijn en hangen van de specifieke klachten af. Klachten kunnen diverse

cognitief/emotionele-, gedragsmatige en sociale gevolgen hebben, zoals communicatieproblemen, angst,

paniek, depressie, vermijdingsgedrag, verminderde eigenwaarde en sociaal isolement.

Sociaal-maatschappelijke participatie

De sociaal-maatschappelijke gevolgen van NF2 moeten worden onderkend waarbij aspecten als re-

integratie, loopbaanbegeleiding voor elk individu geïnventariseerd worden. Steeds zal moeten worden

bezien of terugkeer naar de bestaande thuis- en werksituatie eventueel met aanpassingen, mogelijk is. Voor

kinderen met NF2 is speciaal onderwijs en individuele begeleiding mogelijk.

In elke van de bovengenoemde zorgfase wordt in het behandelhoofdstuk (4) ingegaan op specifieke

aspecten van de zorg. Hier wordt ook aangegeven welke relevante richtlijnen van toepassing zijn bij de

diverse klachten, symptomen en/of complicaties.