Previous Page  10 / 27 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 27 Next Page
Page Background

Prader-Willi syndroom

8

·

·

Pes planus

Bij klachten van platvoeten of bij

loopproblemen kan behandeling door een revalidatiearts,

fysiotherapeut en/of podotherapeut zinvol zijn. Vaak zijn

aangepaste schoenen of zooltjes nodig.

16

Oogheelkundige problemen

·

·

Myopie en hypermetropie

Bij (een vermoeden) van

visusproblemen kan een oogarts of orthoptist een bril of

eventueel contactlenzen aanmeten (zie

NHG-Standaard Visusklachten )

.

·

·

Strabismus

Behandeling bestaat uit het dragen van

een bril of contactlenzen, eventueel op kinderleeftijd in

combinatie met occlusie (pleister). In sommige gevallen is

een operatie nodig om de oogstand te corrigeren.

Cardiale problematiek

·

·

Screening

De cardioloog maakt eenmalig een

echocardiogram en ECG op jongvolwassen leeftijd. En

eerder wanneer daar aanleiding toe is.

·

·

Hypertensie

De behandeling van hypertensie bij mensen

met PWS is hetzelfde als in de algemene bevolking (zie

NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement )

.

Mondzorg

·

·

Controle

Regelmatig controle bij een tandarts en/of

mondhygiëniste is van belang. Bij voorkeur bij iemand met

ervaring met mensen met een verstandelijke beperking,

of nog beter, met PWS. Dit beperkt of voorkomt mogelijk

stress bij de patiënt tijdens de controles of de behandeling.

Huidinfecties

·

·

Bacteriële huidinfecties

Huidinfecties zoals erysipelas

worden hetzelfde behandeld als in de algemene bevolking

(zie

NHG-Standaard Bacteriële huidinfecties )

.

Psychiatrische- en gedragsproblemen

·

·

Voor onderzoek naar en begeleiding van psychiatrische

symptomen en gedragsproblemen kan (de huisarts in

overleg met) de hoofdbehandelaar de patiënt verwijzen

naar een (kinder)psychiater. Het is van belang om bij

psychiatrische- of gedragsveranderingen na te gaan of er

luxerende factoren zijn, zoals bijvoorbeeld overvraging,

verandering in routines, of onderliggende medische

problemen. De (kinder)psychiater kan medicamenteuze

ondersteuning van de behandeling overwegen (zie

Consultatie en verwijzing )

.

Diagnostiek bij familieleden

·

·

Klinisch geneticus

Na het stellen van de diagnose kan een

klinisch geneticus erfelijkheidsvoorlichting en informatie

over de herhalingskans geven. Bij een mogelijk erfelijke

variant kan er genetisch onderzoek worden gedaan naar

dragerschap van een translocatie of een imprinting center

defect bij de vader.

·

·

Kinderwens

Hoewel PWS zelden erfelijk is, kunnen de

ouders bij een nieuwe kinderwens een consult bij de

klinisch geneticus overwegen. Als de vader een bekende

drager is van een translocatie of een imprinting center

defect, wordt de mogelijkheid van prenatale diagnostiek

met de ouders besproken.

Zwangerschap en vruchtbaarheid bij PWS

·

·

Vruchtbaarheid

Wereldwijd hebben enkele vrouwen met

PWS kinderen gekregen. Als PWS veroorzaakt is door een

deletie, heeft een vrouw 50% kans op het krijgen van een

kind met het Angelmansyndroom (AS). De oorzaak van dit

syndroom is een defect op het van de moeder afkomstige

chromosoom 15. Voor zover bekend zijn er geen mannen

met PWS die vader zijn geworden.

·

·

Seksualiteit

Over het algemeen is er minder seksuele

interesse bij patiënten met PWS dan bij leeftijdsgenoten.

Toch is er behoefte aan intiem contact. Seksuele

voorlichting, waarbij aandacht nodig is voor anticonceptie

en het voorkómen van seksueel misbruik, is daaromwel

noodzakelijk.

·

·

Anticonceptie

Als de situatie daarom vraagt, kan de

endocrinoloog of AVG anticonceptie voorschrijven aan de

patiënte. Bij de keuze van de anticonceptie wordt rekening

gehouden met verschillende factoren, zoals de invloed

van hormonen op de lengtegroei bij kinderen die nog in

de groei zijn en het belang van oestrogenen vanwege een

hoger risico op osteoporose bij verminderde oploop van

puberteitshormonen.

E

rfelijkheidSVOORLICHTING

en zwangerschap