Previous Page  8 / 27 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 27 Next Page
Page Background

Prader-Willi syndroom

6

Zorgcoördinatie

·

·

Multidisciplinair specialistisch team

De complexe

problemen van mensen met PWS vergen een

multidisciplinaire behandelaanpak in een gespecialiseerd

centrum. De zorgcoördinatie ligt bij kinderen met PWS

in handen van een kinderarts(-endocrinoloog), ook wel

de regievoerend arts genoemd. Deze specialist is meestal

tevens hoofdbehandelaar. Voor volwassenen met PWS

is de hoofdbehandelaar meestal een internist-

endocrinoloog, in samenwerking met een AVGmet

expertise op het gebied van PWS. De kern van het

multidisciplinaire team bestaat verder uit: een

kinderdiëtist of diëtist VG, psycholoog/orthopedagoog,

verpleegkundige, (kinder)fysiotherapeut en een

revalidatiearts. Zorgverleners uit andere disciplines die

op consultbasis bij het behandelteam betrokken zijn:

orthopedisch chirurg, (kinder)psychiater, KNO-arts,

cardioloog, oogarts (zie

Bijlage 3

).

·

·

Regionale zorg

Naast de multidisciplinaire aanpak

in het gespecialiseerde centrum is het aan te bevelen

dat het kind een algemeen kinderarts in de eigen regio

heeft, die ondersteuning kan bieden tijdens infecties,

voedingsproblemen of in acute situaties. Ook diëtetiek,

(pre)logopedie, (kinder)fysiotherapie en maatschappelijk

werk kunnen in de eigen regio plaatsvinden. Een goede

afstemming van het multidisciplinaire teammet de

regionale behandelaars over het behandelplan is

essentieel. De regievoerend arts is verantwoordelijk voor

deze afstemming.

·

·

Rol van de huisarts

Mensen met PWS worden in principe

behandeld en begeleid vanuit het multidisciplinair

behandelteam, eventueel in samenwerking met regionale

zorgverleners. Toch kunnen huisartsen ook te maken

krijgen met vragen rondom de aandoening en de aanpak

van klachten, bijvoorbeeld in acute situaties. Het is aan te

bevelen dat de huisarts met (de ouders van) de patiënt en

de regionale behandelaar hierover afspraken maakt.

·

·

Transitie van zorg

Het is wenselijk om de zorg voor

kinderen met PWS die 18 jaar worden geleidelijk over te

dragen van de kindergeneeskunde naar de geneeskunde

voor volwassenen. Met een geleidelijke overgang kan

de continuïteit van zorg worden gewaarborgd, zodat

reeds behaalde doelen behouden kunnen blijven. Voor

de (jong)volwassenen neemt de internist-endocrinoloog

alle zorg op zich met betrekking tot de hormonen. Voor

zorg gerelateerd aan de verstandelijke beperking kunnen

mensen met PWS terecht bij de AVG.

·

·

Zorg voor volwassenen

Mensen met PWS worden steeds

ouder waarbij er vaak vroegtijdig veroudering optreedt.

Afname van energie en mobiliteit zijn vaak de eerste

tekenen van veroudering. Goede controle en begeleiding bij

dit proces zijn van belang. Zie

Bijlage 4

voor een overzicht

van aandachtspunten bij volwassenen met PWS.

Ontwikkeling en groei

·

·

Voedingsproblemen

In het eerste levensjaar is vaak

sondevoeding nodig. Speciale spenen en begeleiding door

een kinderdiëtist en (pre)logopedist kunnen helpen bij de

voedingsproblemen.

·

·

Overgewicht

Een (kinder)diëtist kan helpen bij de

preventie en behandeling van overgewicht. Daarnaast

is het belangrijk om lichaamsbeweging te stimuleren

bij kinderen en volwassenen met PWS, eventueel onder

begeleiding van een (kinder)fysiotherapeut.

·

·

Motorische ontwikkeling

Fysiotherapeutische

begeleiding is al op jonge leeftijd aan te bevelen ter

ondersteuning van de motorische ontwikkeling.

·

·

Vertraagde spraakontwikkeling

Hiervoor kan begeleiding

door een logopedist nodig zijn.

·

·

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Andere vormen van

interventie gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling,

zoals FloorPlay, speltherapie, TheraPlay en andere

behandelingen, kunnen de ontwikkelingen van kinderen

met PWS verbeteren (zie

Consultatie en verwijzing, Relevante websites

).

Centrale bijnierinsufficiëntie

Bij ernstige stress, infecties en operaties kan het nodig zijn

de patiënt met glucocorticoïden te behandelen volgens een

stressschema (zie

Bijlage 5 )

, tenzij bijnierinsufficiëntie recent

met een metyrapontest is uitgesloten.

8

Groeihormoon

Sinds 2002 wordt groeihormoon (GH)-behandeling vergoed

voor kinderen met PWS. GH-behandeling kan al starten vanaf

een aantal weken na de geboorte. Momenteel worden vrijwel

alle kinderen behandeld met GH. Voor volwassenen is er (nog)

geen indicatie, maar Stichting Kind en Groei verricht studies

om te onderzoeken of volwassenen met PWS ook baat

hebben bij GH-behandeling. Langdurige GH-behandeling

heeft, ook na acht jaar behandelen, een gunstig effect op

onder andere de lichaamssamenstelling en de lengtegroei,

maar ook op andere aspecten (zie tabel op de volgende

pagina).

9,14,22,23

B

eleid