Previous Page  3 / 23 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 23 Next Page
Page Background

Frontotemporale dementie (FTD)

1

Mensen met een zeldzame, vaak chronische aandoening hebben in veel gevallen gedurende een langere periode

frequent contact met (verschillende) zorgverleners. Medisch specialisten en huisartsen hebben daarbij hun eigen

rol en mensen met een zeldzame aandoening hebben verschillende behoeften bij iedere zorgverlener.

7

Een van

de behoeften, van zowel patiënt als huisarts, is dat de huisarts bekend is met de betreffende aandoening. Deze

huisartsenbrochure voorziet in die behoefte.

Primair is de brochure geschreven voor huisartsen die in hun praktijk te maken hebben met iemand met

Frontotemporale dementie (FTD). De informatie kan echter ook gebruikt worden door andere zorgverleners. In de

brochure is de relevante informatie over FTD, met name over de gedragsvariant, gebundeld en worden expliciete

aandachtpunten voor de huisarts aangegeven. De inhoud richt zich met name op de fase nádat de diagnose is

gesteld.

De brochure is met zorg samengesteld op basis van de actuele informatie vanuit medisch-wetenschappelijke

literatuur en expert opinion in samenspraak met medisch adviseurs (zie

Verantwoording )

. Bij de expertisecentra

is de meest recente stand van zaken bekend (zie

Consultatie en verwijzing

). Bij twijfel en/of patiënt-gerelateerde

vragen: neem contact op met de behandelaar of met de regievoerend arts.

16

Deze brochure is tot stand gekomen door een samenwerkingsverband tussen de

Stichting FTD Lotgenoten ,

de

Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties

( VSOP

) en het Nederlands Huisartsen Genootschap

( NHG )

. Deze brochure maakt deel uit van een reeks huisartsenbrochures. Deze zijn te raadplegen/downloaden

via

www.nhg.org/thema/zeldzame-ziekten

en de VSOP-websites

www.vsop.nl

en

www.zichtopzeldzaam.nl/ documenten .

Stichting FTD Lotgenoten

De Stichting FTD Lotgenoten behartigt de belangen van de patiënten met FTD en hun naasten op een zo breed

mogelijke wijze. Voor meer informatie zie

Verantwoording

en

www.ftdlotgenoten.nl .

Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP)

De VSOP ondersteunt ongeveer 70 patiëntenorganisaties - voor aandoeningen met een zeldzaam, erfelijk of

aangeboren karakter - en werkt met hen samen aan betere zorg voor en preventie van deze aandoeningen. Voor

meer informatie zie

Verantwoording

en

www.vsop.nl .

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)

Het Nederlands Huisartsen Genootschap is de wetenschappelijke vereniging van huisartsen. Voor meer informatie

zie

Verantwoording

en

www.nhg.org

.

Deze brochure is mede tot stand gekomen dankzij de financiële bijdrage van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars.

Soest, september 2016

Inleiding

Totstandkoming