A A Lettergrootte

Vroegsignalering

De kennis onder huis-, jeugd- en kinderartsen over hoe ze een zeldzame aandoening kunnen vermoeden en wat ze vervolgens kunnen doen, kan beter. Dit blijkt uit het Nationaal Plan Zeldzame Ziekten (2013). Het is echter een onmogelijke opgave om alle bijna 8.000 zeldzame aandoeningen te (her)kennen. Daarom is het project Vroegsignalering opgezet: het gaat over onderwijs via e-learnings aan huis-, jeugd- en kinderartsen voor tijdige signalering van zeldzame aandoeningen bij kinderen.

Toelichting

In het project Vroegsignalering is gekozen voor een andere invalshoek voor scholing over zeldzame aandoeningen dan tot dusver gebeurde. De scholing is namelijk gericht op het kennen van de succesfactoren bij vroegsignalering van zeldzame aandoeningen en juist niet op het kennen van alle diverse aandoeningen en hun presentaties. Patiëntenverhalen maken de artsen bewust van hun rol en hun handelingsmogelijkheden wanneer een kind (vermoedelijk) een zeldzame aandoening heeft of wanneer een diagnostische zoektocht lang duurt en een diagnose uitblijft.

Bij de zoektocht naar een zeldzame diagnose zijn de volgende zaken van belang: awareness (bewustwording), bepaalde (juist algemene) diagnostische vaardigheden, en samenwerking (lokaal en met experts). De scholing in de vorm van e-learnings gaat hier interactief op in aan de hand van voorbeelden. Daarbij is specifieke kennis over die zeldzame aandoeningen geen hoofddoel, maar een belangrijk bijkomend effect.

Resultaten

Na afloop van het project beschikken de drie doelgroepen ieder over een e-learningmodule voor hun eigen beroepsgroep. De verschillende e-learnings voor kinder-, jeugd- en huisartsen zijn medio 2018 kosteloos beschikbaar via onder andere de websites van de drie betrokken beroepsverenigingen.

Rol VSOP

De VSOP ontwikkelt samen met het Erfocentrum de e-learnings voor huisartsen, jeugdartsen en kinderartsen. De VSOP coördineert en ontwikkelt in samenwerking met medisch-adviseurs de medische inhoud van de e-learnings. Het Erfocentrum zorgt voor de algehele projectcoördinatie en de eindredactie.

Actueel

De VSOP verzorgde in 2016/2017 zes avondscholingen voor jeugdartsen en twee sessies op het jaarlijkse NHG-congres voor huisartsen. Deze scholingen vormen de basis voor de inhoud van de digitale scholingen voor deze groepen. Daarnaast zijn in 2016/2017 focusgroepen gehouden met patiënten en vertegenwoordigers van de drie doelgroepen (NHG, AJN,NVK) en de VKGN (zie Samenwerking). Ook de input uit deze sessies is verwerkt in de drie inhoudelijke ontwerpen. De inhoud is in de periode september 2017- juni 2018 uitgewerkt tot drie uitdagende interactieve digitale scholingen voor kinder-, jeugd- en huisartsen. Dit gebeurt samen met scholingsdeskundigen van TNO en The Competence Group (TCG).

Samenwerking

De VSOP en het Erfocentrum werken in dit project samen met de drie relevante beroepsverenigingen: de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en Jeugdartsen Nederland (AJN). Daarnaast geven onder andere patiëntenorganisaties (NFVN, Laposa), onderwijsdeskundigen van opleidingsinstituten (TNO, NSPOH), de Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN), en enkele individuele kinder- en huisartsen advies op de ontwikkeling van de e-learnings.

Looptijd

Vroegsignalering is gestart in september 2016 en loopt tot juli 2018.

Terug naar het overzicht

>>>Projecten Nederland

Print